"Rada dyrektorów wzięła pod uwagę wyniki za rok 2022, bilans, przyszłe plany inwestycyjne i niepewność co do zewnętrznych warunków rynkowych w świetle ostatnich wydarzeń makroekonomicznych. Dlatego rada nadzorcza proponuje podwyższenie dywidendy podstawowej do ok. 150 HUF na akcję z ubiegłorocznych 100 HUF na akcję. [...] Dokładna dywidenda na akcję zostanie określona przed dniem ustalenia prawa do dywidendy na podstawie aktualnej liczby akcji w obrocie (z wyłączeniem akcji własnych)" - czytamy w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)