Zysk operacyjny wyniósł 0,09 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,12 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 9,86 mln zł rok wcześniej.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.