Apator odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 62,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 31,34 mln zł wobec 94,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 87,07 mln zł wobec 150,57 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 081,79 mln zł w 2022 r. wobec 940,08 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przekazuję na Państwa ręce podsumowanie działalności grupy kapitałowej Apator w 2022 roku, który był trudnym sprawdzianem odporności dla biznesu i postawił przedsiębiorców przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Po okresie utrudnień związanych z pandemią, w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej w Ukrainie makro otoczenie uległo dalszej destabilizacji. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na poziom wyników finansowych i marż Grupy Apator za 2022 rok. W warunkach wysokiej inflacji kosztów, utrzymujących się problemów z dostępnością komponentów oraz niestabilności kursów walutowych grupa konsekwentnie podejmowała działania, które pozwoliły na częściowe złagodzenie negatywnego wpływu otoczenia na wyniki i marże" - napisał członek zarządu Apator Tomasz Łątka, w liście dołączonym do raportu.

"Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz realizacji konsekwentnie budowanego portfela zamówień w 2022 roku osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów przekraczający miliard złotych, skutecznie docierając z ofertą do dotychczasowych i nowych klientów. Wysoka sprzedaż jest potwierdzeniem sprzyjających Grupie Apator trendów związanych z zieloną transformacją gospodarki, efektywnością energetyczną i presją na oszczędzanie zasobów. Wśród swoich 'tradycyjnych' grup klientów odnotowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pomiarowe (liczniki smart do zdalnego odczytu zużycia wszystkich mediów), specjalistyczną aparaturę łączeniową i automatykę do zabezpieczania sieci (kluczową dla bezpieczeństwa dostaw energii wobec rosnącego udziału niestabilnych źródeł OZE w systemie) oraz na nowoczesne rozwiązania ICT wspierające OSD w zarządzaniu infrastrukturą sieci. Z kolei wzrost cen energii i innych mediów energetycznych potęgował presję na optymalizację kosztów po stronie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Apator przygotował specjalną ofertę produktów i usług" - dodał.

Wskazał jednocześnie na rosnące zainteresowanie klientów rozwiązaniami Grupy Apator, ale zaznaczył jednak że biznes w 2022 roku podlegał zewnętrznym czynnikom negatywnie wpływającym na poziomy generowanych zysków i rentowność.

"Istotną niekorzystną tendencją w działalności grupy, z którą mierzymy się od dłuższego czasu, jest erozja marż spowodowana z jednej strony oddziaływaniem negatywnych czynników makro, z drugiej zaś silną presją niskocenowej konkurencji z Azji. W tym wymagającym otoczeniu Grupa Apator konsekwentnie pracowała nad poprawą efektywności działania i odbudową marż. Z powodzeniem relokowaliśmy trzy nasze spółki (Poznań, Słupsk, Coventry w Wielkiej Brytanii), dokonaliśmy reorganizacji operacji i kontynuowaliśmy automatyzuję produkcji, żeby lepiej wyskalować biznes. Pozytywne efekty przyniosła zmiana miksu produktowego (wzrost udziału rozwiązań smart i stopniowe rozszerzanie portfolio rozwiązań dla sektora OZE) a także renegocjacja umów z klientami i zmiana parametrów ofertowania" - napisał członek zarządu.

"Działania te będą kontynuowane, podobnie jak inicjatywy w zakresie skutecznego zarządzania kapitałem. Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii, pogłębione dodatkowo wojną w Ukrainie zmusiło nas bowiem do istotnego zwiększenia zapasu materiałów i półproduktów, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i jako solidny, godny zaufania partner wywiązać się z zawartych kontraktów. Druga połowa ubiegłego roku to okres intensywnej pracy nad optymalizacją kapitału obrotowego i uwalnianiem zgromadzonej w nim gotówki. Na koniec roku ograniczyliśmy poziom zadłużenia finansującego - poza kapitałem obrotowym - również inwestycje w utrzymanie i rozwój potencjału wytwórczego i nowe produkty" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 25,59 mln zł wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)