Akcjonariusze Apatora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 9,8 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,3 zł na akcję, podała spółka.

Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia, a wypłatę dywidendy na 10 sierpnia 2023 r. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32 647 073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)