Apator odnotował 3,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,38 mln zł wobec 12,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,57 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 258,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 12,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 564,07 mln zł w porównaniu z 495,2 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 59 mln zł wobec 43,49 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe sięgnął 19,8 mln zł.

Reklama

"Utrzymujące się relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej oraz pozostałych mediów użytkowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarstw domowych, a także trend ekoefektywności kształtują popyt na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru i zarządzania zużyciem mediów, będące w portfolio Grupy Apator. Podobnie, dynamika rozwoju OZE w Polsce przekłada się na wzrost znaczenia nowoczesnych rozwiązań, systemów i usług rozwijanych w ramach oferty Grupy. W efekcie Grupa Apator zamyka pierwsze półrocze 2023 roku dobrym wynikami sprzedaży tj. wzrostem obrotów o ok. 14% r/r i przychodami w wysokości 564,1 mln zł. Jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii Grupy, przede wszystkim za sprawą wysokich przychodów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła. Niższe r/r obroty odnotowuje segment Gaz, co spowodowane jest sytuacją geopolityczną i oczekiwanymi zmianami transformacyjnymi całego sektora gazu w Europie" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Poprawa wyników EBITDA w segmentach Energii Elektrycznej: 23,7 mln zł (+15,7 mln zł, tj. +197% r/r) oraz Wody i Ciepła: 28,3 mln zł (+4,3 mln zł, tj. +18% r/r) wynikająca z wyższej sprzedaży r/r i równoczesnej poprawy marż przełożyła się na osiągnięty w I półroczu 2023 r. wynik EBITDA Grupy, który był o 36% wyższy r/r i ukształtował się na poziomie ok. 59 mln zł. Grupa pracuje nad efektywnością operacyjną, ale także sukcesywnie zmienia miks produktowy (produkty starszej generacji są zastępowane rozwiązaniami smart). Jedynie segment Gaz zanotował spadek EBITDA r/r w efekcie obniżenia obrotów i marż, sygnalizowanego przez Grupę od kilku kwartałów. Skonsolidowany wynik netto I półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych, podano także.

Z uwagi na niepewną sytuację i wcześniejsze utrudnienia w dostępności komponentów, w I półroczu 2023 roku istotnie zwiększono poziom zapasów w celu zabezpieczenia realizacji dużych kontraktów (w tym m.in. dostawy dla PGE Dystrybucja w segmencie EE, rynek belgijski w segmencie Gaz), co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym Grupy. W związku z przesunięciami terminów dostaw w części umów podwyższone stany magazynowe utrzymane zostaną także w III kwartale, a poprawa rotacji zapasów w związku z rosnącą sprzedażą spodziewana jest w ostatnich miesiącach 2023 roku. Mimo istotnego wzrostu poziomu kapitału obrotowego sytuacja finansowa Grupy Apator pozostaje stabilna, zadłużenie na koniec czerwca 2023 r. było niższe o ok. 28 mln zł w ujęciu r/r, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec czerwca 2023 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,91x, podkreślono w materiale.

"Niestabilne otoczenie i odczuwalne spowolnienie gospodarcze daje się we znaki wszystkim przedsiębiorcom. Na tym tle Grupa Apator radzi sobie dobrze. Wymaga to jednak ciągłej pracy nad optymalizacją kosztów i poprawą efektywności naszych operacji. Widzimy nadal duży potencjał wzrostu sprzedaży w Wodzie i Cieple oraz nowe możliwości dla aparatury łączeniowej w ramach segmentu Energii Elektrycznej. Liczymy też na kolejne kontrakty na dostawy liczników energii elektrycznej w ramach trwającego rolloutu smart meteringu - tu wiele zależy od zrozumienia przez zamawiających wagi cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie, weryfikacji oferentów pod kątem spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa cyfrowego. Grupa Apator jest dużym polskim podmiotem z silnymi kompetencjami inżynierskimi, wiarygodnym dostawcą, który jest gotowy dostarczać dla polskich odbiorców liczniki energii elektrycznej bez ryzyka niebezpiecznych, ukrytych luk w zabezpieczeniach systemu i złośliwego oprogramowania. Uważnie analizujemy rynek pod kątem wyzwań technologicznych i zachodzących zmian, pracujemy też intensywnie nad inicjatywami strategicznymi, które będą odpowiedzią na zmiany transformacyjne zachodzące w naszym otoczeniu biznesowym" - skomentował prezes Maciej Wyczesany, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto za I półrocze sięgnął 13,18 mln zł wobec 19,67 mln zł rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)