Warimpex odnotował 6,32 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,77 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem wyniosła 5,34 mln euro w I kw. br. wobec 8,83 mln euro straty rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że transakcja sprzedaży obu biurowców Jupiter w Airportcity St. Petersburg na początku marca stanowiła dla Warimpeksu dobry początek I kwartału 2015. Wyniki z działalności hoteli niezwiązanych z Rosją uległy poprawie.

"Jednak kryzys w Rosji i spadek wartości rubla, od porównywalnego kwartału ubiegłego roku, w dalszym ciągu wywierają silny negatywny wpływ na wyniki działalności spółki. W sumie przychody hoteli ze sprzedaży spadły o 21 % w porównaniu z I kwartałem 2014. Mimo poprawy wyników z działalności finansowej, wynikającej z dodatnich różnic kursowych w związku z ponownie rosnącą od początku roku wartością rubla, ostateczny wynik był ujemny i wyniósł -5,3 mln euro (I kw. 2014: -8,8 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln euro wobec 0,52 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,63 mln euro wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,97 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 15,46 mln euro rok wcześniej.

"Naszym celem na bieżący rok obrotowy 2015 jest z jednej strony planowe zakończenie i dalsza realizacja projektów deweloperskich, a z drugiej podjęcie starań o zawarcie kolejnej transakcji poza planowaną sprzedażą hotelu andel's Berlin. Równocześnie stale pracujemy nad wzmocnieniem naszych fundamentów finansowych, a także nad poprawą warunków finansowania - jak ostatnio w Łodzi – jak również nad wzrostem przychodów naszych hoteli" - skomentował prezes spółki Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką - zarejestrowaną w Austrii - zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, skupioną głównie na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,85 mln euro w 2014 r. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.