Kernel

Kernel Holding odnotował 7,19 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2014/2015 (tj. w I kw. roku kalendarzowego 2015) wobec 25,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Emperia  

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o przeznaczeniu 16,74 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 1,33 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne. >>>>   

Warimpex  

Warimpex odnotował 6,32 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,77 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Benefit Systems 

Zarząd Benefit Systems podjął uchwałę w sprawie emisji do 50 tys. obligacji serii A w ramach programu emisji obligacji, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Benefit Systems S.A. (…) informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku podjęta została uchwała zarządu spółki w sprawie emisji do 50 000 obligacji serii A w ramach ustanowionego przez spółkę programu emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

APS Energia   

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy z zysku za 2014 rok , tj. 0.04 zł dywidendy na akcję, podała spółka. >>>>  

PCZ  

PCZ obligacje o łącznej liczbie 10 664 sztuk w celu umorzenia, poinformowała spółka. "Zarząd PCZ Spółka Akcyjna informuje, o nabyciu obligacji PCZ S.A. w celu umorzenia:
- 10 sztuk obligacji serii B oznaczonych jako PCZ0615, z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2015 roku.
- 11 sztuk obligacji serii C oznaczonych jako PCZ1015, z terminem wykupu na dzień 31 października 2015 roku.
- 1 827 sztuk obligacji serii E oznaczonych jako PCZ0117, z terminem wykupu na dzień 31 stycznia 2017 roku.
- 105 sztuk obligacji serii F oznaczonych jako PCZ0916, z terminem wykupu na dzień, 30 września 2016 roku.
- 4 054 sztuk obligacji serii G oznaczonych jako PCZ0617, z terminem wykupu na dzień, 30 czerwca 2017 roku.
- 4 657 sztuk obligacji serii H oznaczonych jako PCZ1117, z terminem wykupu na dzień, 30 listopada 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Marvipol, Jaguar Land Rover   

Marvipol oczekuje przedłużenia umów importowych z grupą Jaguar Land Rover dających wyłączność na import samochodów Jaguar Land Rover do Polski do końca 2015 r., podała spółka. "Grupa Marvipol spodziewa się przedłużenia, najpóźniej do końca 2015 r., umów importowych z grupą Jaguar Land Rover, dających JLR Polska, spółce z grupy Marvipol, wyłączność na import samochodów Jaguar Land Rover do Polski. Zgodnie z zaakceptowanym przez producenta planem rozwoju sieci Jaguar Land Rover w Polsce grupa Marvipol chce w I kwartale 2016 r. otworzyć w Warszawie, przy ul. Wawelskiej, flagowy obiekt Jaguar Land Rover" - czytamy w komunikacie.

Atal   

Cena emisyjna akcji oferowanych w ofercie publicznej Atal została ustalona na 22 zł. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 780 tys., a w transzy inwestorów instytucjonalnych 5,72 mln akcji, poinformowała spółka. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 143 mln zł brutto - spółka liczyła wcześniej na ok. 160 mln zł. >>>>  

Grupa Pekabex 

Grupa Pekabex rozpoczęła przygotowania do pierwotnej oferty publicznej i debiutu na GPW, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Spółka wybrała brokerów do obsługi tego procesu. >>>>  

PKP Cargo  

PKP Cargo miało 55,99% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej i 47,93% pod względem masy w kwietniu br., podała spółka, powołując się na dane GUS. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o odpowiednio 0,25 i 0,92 pkt proc. Narastająco po 4 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 47,95% (wzrost o 0,64 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 55,92% (spadek o 1,18 pkt proc. r/r). "Kolejowi przewoźnicy towarowi od początku roku mierzą się ze spadkiem przewozów. To efekt m.in. opóźnienia w rozpoczęciu dużych prac infrastrukturalnych oraz konfliktu na Ukrainie. Nie pomagają także rozległe prace modernizacyjne na sieci kolejowej, zmniejszające atrakcyjność transportu kolejowego. Dla PKP Cargo to czas optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dzięki temu możemy proponować naszym klientom lepszą cenę przy wysokiej jakości usług" - skomentował członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska, cytowany w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje 

Enea 

Enea rozważa akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy 197 MW i może wkrótce zrealizować transakcję aktywów z tej puli, poinformował wiceprezes spółki Paweł Orlof. >>>> 

Grupa Azoty 

Grupa Azoty i jej spółki zależne podpisały z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy długoterminowego finansowania o łącznej wartości 700 mln zł, poinformowały banki i spółka w komunikatach. >>>>  

Milestone Medical 

Milestone Medical rozmawia z potencjalnymi partnerami w sprawie dystrybucji systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji dostawowych w Europie, poinformował prezes Leonard Osser. Firma podpisała już pierwszą umowę z polską spółką Trimed. >>>>  

PGE  

 Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,46 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,78 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca br. >>>>  

Duon 

Akcjonariusze spółki Duon zdecydują 23 czerwca br. o przeznaczeniu 5,18 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>   

PKP Cargo 

Procedura antymonopolowa dobiegła końca. Dzisiaj 80 proc. udziałów w spółce AWT, która jest drugim przewoźnikiem towarowym w Czechach, przejął polski przewoźnik PKP Cargo. Wartość transakcji to ponad 103 mln euro.>>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary na PGNiG przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. >>>>  

Dom Development 

Akcjonariusze Dom Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 55,74 mln zł na dywidendę za 2014 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,25 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Arteria 

Zarząd Arterii nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy w 2015 r. w związku z możliwymi akwizycjami, podała spółka. "Powodem tej decyzji są toczące się obecnie postępowania przetargowe na zakup kilku podmiotów z branży, które w przypadku powodzenia, będą wymagały zaangażowania przez spółkę znaczących środków finansowych" – czytamy w komunikacie. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zostało zwołane na 25 czerwca br.

Kino Polska TV 

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca br. o przeznaczeniu łącznie 19,82 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego. >>>>