PZ Cormay złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu praw poboru, praw do akcji i akcji spółki serii K, podała spółka.

"Zarząd spółki PZ Cormay informuje, iż w dniu 28 maja 2015 r. złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji i akcji spółki serii K łącznie z wnioskiem o zatwierdzenie tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - podano w komunikacie.

Wcześniej, 15 maja, spółka poinformowała, o decyzji KNF o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii K.

Przyczyną umorzenia postępowania było uchylenie uchwałą nadzwyczajnego walnego z 2 kwietnia 2015 r. uchwał nr 6, 7 oraz 21 nadzwyczajnych walnych zgromadzeń odpowiednio z dnia 21 lutego 2014 r., 10 kwietnia 2014 r. oraz 18 czerwca 2014 r., co spowodowało brak podstaw faktycznych i prawnych do rozpatrzenia sprawy.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.