W Polsce mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające do 9 pracowników) odpowiadają za ponad 30 proc. wytwarzanego PKB.

Spośród przebadanych 500 przedsiębiorców 63 proc. spodziewa się wyższych zarobków niż w zeszłym roku. Około 20 proc. planuje także podwyżki cen produktów i usług, które oferują.

Jedynie 7 proc. badanych spodziewa się niższych obrotów. Optymizm wynika z dobrej sytuacji gospodarczej. Około 26 proc. spodziewa się przyspieszenia gospodarczego. Większość stanowią przedsiębiorcy, którzy nie spodziewają się zmian. Jedynie 17 proc. uważa, że gospodarka będzie się rozwijała wolniej.

Mikroprzedsiębiorca porzuca komunikację miejską

Według raportu 42 proc. właścicieli mikrofirm planuje zakup samochodu, co według Katarzyny Siwek z Idea Banku świadczy o coraz lepszej kondycji segmentu. O dobrej sytuacji w najmniejszych firmach świadczy także fakt, że 51 proc. firm nie zamierza zmieniać stanu zatrudnienia a 45 proc. albo planuje zatrudnić albo już zatrudniło nowych pracowników.