W pierwszym kwartale 2015 roku realny dochód gospodarstw domowych przypadający na jednego mieszkańca w krajach strefy euro był większy o 0,9 proc. niż w ostatnim kwartale 2014 r. W tym samym okresie konsumpcja per capita zwyżkowała o 0,8 proc.

W poprzednim okresie, czyli w ostatnim kwartale 2014 r., wzrost dochodów i konsumpcji gospodarstw domowych per capita w strefie euro wynosił odpowiednio 0,1 proc. i 0,2 proc.

Do zwyżki dochodów gospodarstw domowych w krajach eurolandu przyczynił się między innymi wzrost płac o 0,4 proc., przy jednoczesnym spadku obciążeń podatkowych o 0,3 proc.

W całej unii (EU28) realne dochody gospodarstw domowych na osobę wzrosły o 0,9 proc. w pierwszym kwartale 2015 roku, po wzroście o 0,4 proc. ostatnim kwartale 2014 r. Realna konsumpcja per capita w 28 krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 0,8 proc. w pierwszym kwartale 2015, po wzroście o 0,2 proc. w czwartym kwartale 2014 r.

Wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych to dobry sygnał dla europejskiej gospodarki, tym bardziej, że 1 kwartał br. jest siódmym z rzędu kwartałem, w którym Eurostat odnotował wzrost dochodów na mieszkańca.