Zysk netto Gekoplastu wzrósł o 13,7% r/r i wyniósł 2,4 mln zł po I półroczu 2015 r., podała spółka. Przychody w I połowie br. wyniosły 41,2 mln zł i były o 9,3% wyższe niż rok wcześniej.

Spółka wypracowała 4,2 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 13,7% r/r.

Prezes Gekoplastu Piotr Górowski ocenił, że wyniki są dobre, ale słabsze od oczekiwań. Na niższą niż oczekiwana sprzedaż wpłynęły mniejsze niż planowane moce produkcyjne oraz wahania cen surowców.

"W I półroczu uruchomiliśmy piątą linię produkcyjną wytwarzającą płytę komórkową. Została ona dostarczona później. Brakuje nam też jeszcze 30-40% do pełnej wydajności tej linii. Jest to powód tego, że mniej produkcji udało się zrealizować, trochę mniej sprzedaży osiągnąć" - powiedział Górowski podczas konferencji prasowej.

"Między marcem a czerwcem ceny surowca wzrosły o 46%. To siłą rzeczy musiało się przełożyć na wyniki finansowe, stąd II kwartał był gorszy niż pierwszy" - dodał prezes.

Podkreślił, że dla Gekoplastu problemem nie jest sama wysokość ceny, ale jej wahania. Dodał, że sytuacja na rynku się uspokoiła i II kwartał powinien być dla spółki lepszy.

Spółka podtrzymała prognozę zakładającą wzrost zysku netto do 6,28 mln zł w 2015 r., przy przychodach na poziomie 90,47 mln zł. Jak wyjaśnił prezes, wynik będzie jednak obciążony stratą rzędu 1 mln zł związaną ze sprzedażą nieruchomości.

"Na kolejny rok nie mamy prognoz, ale w 2016 r. wartość przychodów powinna być ponad 100 mln zł" - dodał Górowski.

Gekoplast specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w takich segmentach rynku, jak: płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, wyroby wtryskowe, wyroby rozdmuchowe, opakowania z tektury.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2015 r. i zapowiadała wówczas, że chce w ciągu roku, półtora przenieść się na rynek główny warszawskiej giełdy; nie wykluczała, że przejście będzie związane z emisją akcji pod konkretną akwizycję podmiotu z branży.