Jan Kulczyk od 2002 roku w rankingach był klasyfikowany jako najbogatszy Polak. Współzałożyciel Polskiej Rady Biznesu i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Uznawany za jednego z najlepszych polskich przedsiębiorców. Miał szerokie kontakty biznesowe poza granicami kraju. W 2013 roku amerykańskie czasopismo „Forbes” umieściło Jana Kulczyka na 384. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata, szacując jego majątek na ponad 3,5 miliarda dolarów.
Biznesmen zajmował się głównie inwestycjami w energetyce, przemyśle i wydobyciu ropy naftowej oraz gazu. Prowadził też interesy związane z infrastrukturą oraz nieruchomościami. Założone przez niego przedsiębiorstwo Kulczyk Investments, dawniej Kulczyk Investment House, ma liczne udziały w wielu spółkach światowych, między innymi w Neconde Energy Limited, wydobywającej ropę naftową w Nigerii, czy Kulczyk Oil Ventures, zajmującej się poszukiwaniem ropy i gazu na terenie Sułtanatu Brunei, Syrii i Ukrainy.

Ostatnią wielką inwestycją Jana Kulczyka był zakup od Skarbu Państwa spółki Ciech. W planach miał sprowadzanie taniej energii elektrycznej z elektrowni atomowej Chmielnicki na Ukrainie i przesyłanie jej do krajów Unii Europejskiej.
Przewodniczył Radzie Dyrektorów Green Cross International, organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym. Powołał do życia Radę Polskich Inwestorów w Afryce, założył też CEED Institute, promujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Jan Kulczyk był też mecenasem sztuki i sportu, między innymi sponsorował działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Utworzył wiele stypendiów naukowych dla młodych ludzi, był inicjatorem Okrągłego Stołu Polskiego Sportu.

Jak Kulczyk urodził się 24 czerwca 1950 roku w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miał doktorat z prawa międzynarodowego.
Pierwszy kapitał na rozpoczęcie interesów otrzymał od ojca - Henryka. Założył w 1981 roku polonijną firmę handlową Interkulpol, jedno z pierwszych przedsiębiorstw zagranicznych powstałych w Polsce po II wojnie światowej.
W latach 80. Kulczyk został oficjalnym dealerem Volkswagena w Polsce. Pierwszym wielkim jego interesem w III RP była dostawa samochodów dla policji i UOP.

W 2005 roku wyjechał za granicę i zamieszkał w Londynie, skąd zaczął planować międzynarodowe inwestycje. Powołał w tym celu dom inwestycyjny Kulczyk Investments.

Jan Kulczyk był przewodniczącym Rady do spraw Wspierania Badan Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletnim członkiem Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Kościelnej Rady Gospodarczej. Zasiadał też w Międzynarodowej Radzie Gubernatorów działającej przy Peres Center for Peace.

W 2007 roku został przewodniczącym Międzynarodowego Zielonego Krzyża, afiliowanej przy ONZ organizacji ekologicznej powołanej przez Michaiła Gorbaczowa. Rok później został włączony do konfraterni zakonu paulinów.
Laureat Nagrody Kisiela z 1992 roku. Został odznaczony oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z małżeństwa z Grażyną Kulczyk, z którą rozwiódł się w 2006 roku, miał dwoje dzieci, syna i córkę.

>>> Czytaj też: Był tam, gdzie były pieniądze. Zobacz, jak Jan Kulczyk robił interesy z państwem