Zysk operacyjny wyniósł 14,16 mln zł wobec 10,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,85 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 121,02 mln zł rok wcześniej.

"To już piąty kwartał z rzędu, kiedy spółka poprawia swoje wyniki finansowe w stosunku do danych porównywalnych. Rezultaty odnotowane w drugim kwartale 2015 roku wskazują na kontynuację trendów widocznych już w pierwszych trzech miesiącach roku – rośnie sprzedaż i poprawia się rentowność w segmentach 'Rozwiązania dla bankowości' oraz 'Rozwiązania w obszarze płatności', podczas gdy segment 'Integracja systemów' notuje wyniki gorsze niż w 2014 roku" - czytamy w raporcie.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 19,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,40 mln zł w porównaniu z 220,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 24,11 mln zł wobec 14,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.