"Bank w Rosji w perspektywie tego roku zapewne generowałby straty. Na dziś tego banku nie ma w grupie, nie będzie więc strat, uwolniliśmy środki, otrzymaliśmy zwrot pożyczek podporządkowanych. To nie miało jednorazowego pozytywnego wpływu na wynik - wręcz odwrotnie - ale poprawia nasz cash-flow i w perspektywie roku, półtora będzie miało pozytywny wpływ na nasze wyniki" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Getin Holding zamknął transakcję sprzedaży banku w Rosji i przeniesienia własności akcji 26 czerwca. Jednak, jak podkreślił prezes, negatywny wpływ banku na wyniki rosyjskiej działalności były widoczne w całym II kwartale br. W całym I półroczu br. ze względów płynnościowych oraz toczącego się procesu sprzedaży spółki bank nie sprzedawał kredytów.

Rozliczenie sprzedaży Idea Bank Rosja wpłynęło ujemnie na wynik drugiego kwartału (- 32 mln zł na poziomie grupy i -39 mln zł w ujęciu jednostkowym).

Prezes poinformował, że prowadzenie biznesu w Rosji jest coraz trudniejsze ze względu m.in. na rosnącą inflację, deprecjację rubla i coraz gorszą sytuacje materialną Rosjan.

"My radzimy sobie w tym otoczeniu bardzo dobrze. Sprzedaliśmy aktywo bankowe, a w Carcade ograniczamy koszty, dostosowujemy je do skali biznesu. Carcade działa, skupia się na utrzymywaniu dyscypliny portfela. W II kwartale nie obserwowaliśmy istotnego pogorszenia jakości portfela" - powiedział Kaczmarek.

Reklama

Dodał, że obecnie Carcade działa "na 70% mocy produkcyjnych", a wyniki grupy za ten rok będą dalekie od rezultatów 2014 roku, choć trend widoczny w II kw. br. jest pozytywny.

"Możemy więc zakładać, że ten wynik w horyzoncie do końca tego roku będzie się poprawiać"- dodał.

Grupa Carcade Rosja kontynuuje działalność w warunkach ograniczonego dostępu i wysokich kosztów finansowania. Mimo negatywnych trendów utrzymujących się w gospodarce rosyjskiej (w tym spadku popytu na rynku leasingowym w I kw.) grupa wypracowała w II kw. 6,9 mln zł zysku netto, a w wyniku przeprowadzonej optymalizacji grupa odnotowała w tym czasie spadek kosztów działania o 20,4%.

W I półroczu grupa Carcade i Idea Bank Rosja osiągnęły 0,3 mln zł zysku netto wobec 13,6 mln zł rok wcześniej. Przychody operacyjne spadły o 26% r/r do 88,3 mln zł.