Chodzi o skonstruowanie systemu bardziej powszechnego i spójnego niż dotychczasowy. Jest to zadanie, które nadal przed nami stoi - podkreśla szef Związku Krzysztof Pietraszkiewicz.

Przedstawione zostaną rozwiązania skłaniające do oszczędzania w dłuższym okresie na cele mieszkaniowe oraz powszechnego budownictwa o charakterze czynszowym i na wynajem. Pietraszkiewicz ma nadzieję, że spodziewany kilkuletni okres bez kampanii wyborczych pozwoli na to, żeby stworzyć warunki do przedyskutowania tej ważnej kwestii dla setek, tysięcy polskich rodzin.

Podkreśla, że ZBP będzie aktywny w tej sprawie.  Przedstawiciele Związku kilkakrotnie zwracali uwagę na potrzebę stworzenia systemu kas oszczędnościowo-budowlanych w Polsce.