"Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do daty wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), które zostały wskazane w treści Żądania na odpowiednio 280.062,90 zł (z tytułu obligacji denominowanych w zł) oraz 99.909,25 USD (z tytułu obligacji denominowanych w USD) bez żadnych dodatkowych kosztów czy prowizji z tym związanych" - czytamy w komunikacie.

W końcu lipca JSW podawała, że jest w "ciągłym procesie" uzgodnień z obligatariuszami - PKO BP, BGK, ING BSK oraz PZU FIZAN BIS 1. Ponadto zwróciła się do nich o wstrzymanie się do 31 października z wykonaniem przysługującego im prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji w związku z nie dokonaniem w wyznaczonym terminie do 30 lipca emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Parę dni temu JSW poinformowała, że kontynuuje rozmowy z obligatariuszami i na chwilę obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put.

W lipcu ub. roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JWS) zawarła z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD. Spółka informowała wówczas, że celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla.