Oferta publiczna 1,3 mln akcji serii F Inno-Gene rozpoczęła się publikacją memorandum informacyjnego. Jeszcze dziś zostanie opublikowana maksymalna cena emisyjna. Spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań na główny rynek GPW z NewConnect w I połowie 2016 r.

"Środki pozyskane od inwestorów pomogą nam w realizacji przedstawionej niedawno strategii. Największa część środków zostanie zainwestowana jako wkład własny w projektach rozwojowych, na których realizację pozyskaliśmy już lub planujemy pozyskać finansowanie unijne" - powiedział prezes, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że od 2007 roku spółka pozyskała ok. 33 mln zł dotacji i do 2020 roku planuje podwoić tę kwotę.

Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji. Ok. 25% akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75% w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Cena maksymalna zostanie podana 30 września. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w czwartek, 1 października, i potrwają do 8 października. Z kolei budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 8-9 października, a zapisy inwestorów instytucjonalnych w dniach 12-14 października. Publikacja ceny emisyjnej nastąpi 9 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi do 19 października.

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.

Oferującym jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Bank, Biuro Maklerskie Banku BPH, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski Capital Partners, Milliennium Dom Maklerski oraz Niezależny Dom Maklerski. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.

W połowie września Inno-Gene opublikowała strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r.

Jednocześnie spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150% wobec szacunków na 2015 r.). Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Inno-Gene na pozycji lidera polskiego rynku badań genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku badań wykonywanych technologią NGS. Doprowadzić ma to jednocześnie do istotnego wzrostu marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosnąć ma z 3% w 2014 r. do prawie 40% w roku 2018.

Niezależne opracowania wskazują, że w kolejnych latach globalny rynek badań NGS będzie rozwijał się dwu-trzykrotnie szybciej niż rynek badań genetycznych ogółem, podkreśliła spółka.

Inno-Gene wspiera i komercjalizuje innowacyjne projekty biotechnologiczne. Główne aktywo spółki - Centrum Badań DNA (CBDNA), jest liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych. Spółka miała 4,49 mln zł przychodów w 2014 r. Jest notowana na rynku NewConnect.