Hawe, Alior Bank

Hawe pozostaje w negocjacjach z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Alior Bankiem - strony uzgodniły podstawowe warunki porozumienia oraz określiły, iż term sheet opisujący te warunki oraz harmonogram dalszych działań zostanie podpisany w poniedziałek, 5 października, podała spółka. >>>>

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) dostrzega "realną" możliwość zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego z Hawe, poinformowała Agencja.>>>>

Spółka zależna Hawe - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) zgłosiła gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim, podało Hawe. "Spółka zależna Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ORSS) w dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2015 r.) zgłosiła gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego sieci 'SSPW - województwo podkarpackie' realizowanego przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 26 września 2013 r. (umowa PPP) zawartej pomiędzy województwem podkarpackim (zamawiający) a ORSS" - czytamy w komunikacie.

GTC

Reklama

Globe Trade Centre (GTC) przydzielił 108,91 mln akcji serii K. Redukcja zapisów dodatkowych na akcje wyniosła 97,31%, podało GTC. >>>>

WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) odnotowały 44,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 30,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) zdecydowały o rozpoczęciu zwolnień grupowych, podała spółka. >>>>

Inno-Gene

Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Inno-Gene została ustalona na poziomie 8,1 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 10,5 mln zł, podała spółka. Od dziś do 8 października potrwają zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych. >>>>

Marie Brizard

Przypisana strata netto Marie Brizard Wine & Spirits zmniejszyła się do 3,24 mln euro w I poł. 2015 r. z 9,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Unidevelopment

Unidevelopment rozpocznie realizację projektów Gama oraz Ursa 1 (wraz z Celtic Property Developments) w II połowie bieżącego roku, podała spółka. Zapowiada rozbudowę banku ziemi i poszukiwanie współinwestorów projektów deweloperskich. "W 2015 roku zostaną zakończone kolejne dwa ważne projekty Osiedle Czarnieckiego etap 2 w Poznaniu i 360 etap 1 w Warszawie, co pozwoli na osiągnięcie planowanego poziomu wyników grupy. W II poł. 2015 zostanie rozpoczęta realizacja i uruchomiona przedsprzedaż projektu mieszkaniowego Gama oraz realizowanego razem z grupą Celtic Property Developments projektu Ursa etap 1. Kolejne projekty na obydwu rynkach znajdują się w fazie przygotowania do realizacji" - czytamy w raporcie.

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC otworzyła biuro sprzedaży w Katowicach w ramach strategii rozbudowy sieci sprzedaży, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. Firma podtrzymała prognozy finansowe. "Dzięki otworzeniu nowego biura w Katowicach uzyskaliśmy dostęp do znaczącego rynku śląskiego, który z racji wiedzy i dużego zapotrzebowania przedsiębiorców na outsourcing usług windykacyjnych, dobrze rokuje zwiększeniu sprzedaży i dalszemu dynamicznemu rozwojowi spółki. Miło nam również poinformować, że w odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów od połowy września do naszej oferty wprowadziliśmy nowe produkty: mikrofaktoring czyli faktoring dla małych firm o obrocie rocznym ok. 0,5 mln zł oraz usługi odszkodowawcze, takie jak pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie.

MOL

MOL zwiększył, na podstawie otrzymanego raportu, szacunek rezerw 2P (udokumentowane + prawdopodobne) na Polu Shaikan w Iraku o 114%, do 639 mln baryłek (mmstb) brutto, podała spółka.

GetBack

GetBack uchwalił emisję 6 tys. obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł, podała spółka. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał połowę ze 137 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Młody Grunwald w Poznaniu, podał deweloper.

GTC, Empik Media & Fashion

Globe Trade Centre (GTC) podpisał umowę najmu z grupą Empik Media & Fashion, do której należą sieci sklepów Empik i Smyk, poinformowała spółka. Obie sieci otworzą swoje salony w budowanej obecnie Galerii Północnej na Białołęce oraz w Galerii Wilanów, której budowa rozpocznie się wkrótce w Warszawie. >>>>

Orange Polska

Orange Polska zaprezentował nową ofertę stacjonarnego internetu, w oparciu o technologię światłowodową. Jeden z największych polskich telekomów obiecuje „najszybszą sieć w Polsce” o prędkości do 600 Mb/s. Na dzisiejszej konferencji poznaliśmy szczegóły oferty oraz cennik.>>>>

Asseco Poland, Infovide-Matrix

Asseco Poland złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Infovide-Matrix, podał Urząd. >>>>

Best

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań obligacji serii L1 spółki Best na piątek, 2 października br., poinformowała spółka. >>>>

PGNiG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 2,45 mln euro (ponad 10 mln zł) kary za 490 dni zwłoki w wykonaniu niektórych postanowień decyzji zobowiązującej spółkę do zmian w umowach z odbiorcami, podał Urząd. >>>>

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,08 USD/baryłkę we wrześniu 2015 r. wobec 8,51 USD/baryłkę w sierpniu i 7,86 USD/baryłkę we wrześniu 2014 r., podała spółka. W III kw. 2015 modelowa marża rafineryjna Lotosu uplasowała się na poziomie 7,41 USD/bbl w porównaniu z 6,97 USD/bbl w III kw. 2014 r., podała także spółka.

Tauron

Odszedł cały dotychczasowy zarząd tej spółki energetycznej. Doszło też do zmiany na stanowisku prezesa - Dariusza Luberę zastąpił Jerzy Kurella. >>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte we wrześniu br. wyniosły ok. 382 mln zł, co oznacza spadek o ok. 3% r/r, podała spółka.>>>>

Grupa Elemental Holding, PGM Group

Collect Point - spółka z grupy Elemental Holding - nabyła 51% akcji w PGM Group, poinformował wiceprezes Elemental Holding Jarosław Michalik. >>>>

CCC

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 193,2 mln zł we wrześniu i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,2%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 1 551,4 mln zł i były wyższe o 16,7% w skali roku.>>>>

Apator

Apator Powogaz – spółka zależna Apatora – podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o., podał Apator. "Transakcja realizowana jest w wyniku podpisania umowy inwestycyjnej w dniu 30.09.2015 r., zgodnie z którą nastąpiło podwyższenie kapitału w spółce Apator Telemetria sp. z o.o. (zależnej od Apator Powogaz SA) poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa Fellows s.c. Po rejestracji powyższych zmian w KRS, nastąpi połączenie działalności tych spółek" – czytamy w komunikacie. Fellows zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem urządzeń i systemów elektronicznych, posiada m.in. technologię meszową, moduły radiowe indukcyjne oraz zaawansowane systemy odczytu GSM. iMeters jest właścicielem podzielnika kosztów ogrzewania działającego również w systemie meszowym.