Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PKP Cargo

PKP Cargo konsoliduje obsługę sprzedażową w ramach jednej spółki - PKP Cargo Connect. Jej zadaniem będzie sprzedaż kompleksowych usług logistycznych PKP Cargo w Polsce i na rynkach międzynarodowych, podało PKP Cargo. >>>>

11 bit studios

Akcjonariusze, w tym członkowie zarządu, 11 bit studios zawarli porozumienie w kwestii wspólnego nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach, podało 11 bit studios. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia. "Stosownie do zawiadomienia stronami porozumienia są:
1. Bartosz Brzostek, członek zarządu spółki, który posiada 258.696 akcji spółki stanowiących 11,67% akcji w kapitale i głosach;
2. Grzegorz Miechowski, prezes spółki, który posiada 201.696 akcji spółki, stanowiących 9,10% akcji w kapitale i głosach;
3. Przemysław Marszał, członek zarządu spółki, który posiada 154.130 akcji spółki stanowiących 6,95% akcji w kapitale i głosach;
4. Michał Drozdowski, członek zarządu spółki, który posiada 120.630 akcji spółki, stanowiących 5,44% akcji w kapitale i głosach; oraz Moonlex Holdings Limited" – czytamy w komunikacie.
W wyniku podpisania porozumienia poszczególne strony nie zmieniły stanu posiadania akcji spółki. Po zawarciu porozumienia strony posiadają łącznie 735 152 akcji spółki, stanowiących 33,16% akcji w kapitale i głosach.
MLP Group

Spółki MLP Group zawarły umowy sprzedaży parku MLP Bieruń za ok. 26,9 mln euro plus VAT (114,02 mln zł) oraz parku MLP Tychy za 62,66 mln euro plus VAT (326,69 mln zł) na rzecz WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds, podała spółka w odrębnych komunikatach. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group planuje wycofanie swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. >>>>

Grupa Marvipol

Grupa Marvipol zawarła we wrześniu 73 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, a JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 118 samochody Jaguar Land Rover, podała spółka.

Marvipol szacuje stan zobowiązań finansowych grupy na 249,57 mln zł na dzień 30 września wobec 279,7 mln zł na koniec 2014 r. i 352,87 mln zł na koniec 2013 r., podała spółka.>>>>

LiveChat Software

Liczba klientów LiveChat Software powiększyła się do 12 284 firm z całego świata, podała spółka na podstawie danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 października. Liczba klientów wzrosła o 367 firm w ciągu miesiąca i o 3 582 w ciągu roku.>>>>

CDRL

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły we wrześniu o 25% r/r i wyniosły 9,69 mln zł. W okresie styczeń-wrzesień przychody wyniosły 88,65 mln zł i były o 17% wyższe niż przed rokiem. >>>>

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła do 3 313,2 mln zł na 30 września br., podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 226,1 mln zł. >>>>

JHM Development

JHM Development sprzedało aktami notarialnymi 24 mieszkania i 5 garaży we wrześniu, podała spółka. "W miesiącu wrześniu 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 29 lokali, w tym: mieszkania 24, garaże 5. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 174 lokale, w tym: mieszkania 141, garaże 33" - czytamy w komunikacie.

4fun Media

4fun Media nabyła 12,86 mln akcji spółki Screen Network, stanowiących 60% kapitału akcyjnego za 6,95 mln zł, podała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odwoła się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącej nałożenia na spółkę kary w wysokości 10 mln zł, podała firma. >>>>

Wstępne wyniki testów odwiertu Miłosław 4K potwierdziły odkrycie złoża gazu w Miłosławiu w Wielkopolsce, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które jest operatorem koncesji.>>>>

Dekpol

W związku z perspektywą zmiany warunków i zwiększenia wartości emisji, zarząd Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 tys. obligacji zabezpieczonych serii D o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji wyniesie do 35 mln zł, poinformowała spółka. W lipcu Dekpol zrezygnował z tej emisji. >>>>

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła we wrześniu br. 7,7 USD/b w porównaniu do 11,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 5,5 USD/b, podała spółka. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,5 USD/b, 1,6 USD/b i 1,7 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 1017 euro/ t, 1147 euro/ t i 750 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża downstream wyniosła 13,2 USD/b wobec 17,2 USD/b miesiąc wcześniej i 13,1 USD/b we wrześniu 2014 r.

Atal

Atal sprzedał 1205 lokali w okresie od stycznia do września br. wobec 786 rok wcześniej i 1093 w całym 2014 r., poinformował deweloper. "Od początku roku w inwestycjach dewelopera nabywców znalazło 1205 mieszkań. W okresie od lipca do września sprzedano 399 lokali" - podał Atal w komunikacie. Jak informuje spółka, od początku roku najwyższą sprzedaż odnotowano w Krakowie - 472 mieszkania, czyli o o 105 lokali więcej niż w okresie od stycznia do końca września 2014 roku. Największą popularnością na małopolskim rynku cieszy się inwestycja Bronowice Residence V, gdzie w 2015 roku 109 lokali znalazło nowych właścicieli. Spółka podtrzymuje także plany sprzedaży minimum 1500 mieszkań w tym roku.

Hawe

Akcjonariusze Hawe nie głosowali w sprawie emisji akcji w związku z brakiem kworum, wynika z komunikatu po walnym. "Wobec braku przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych kworum wymaganego do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, głosowanie nad tą uchwałą nie mogło odbyć się w dniu 2 października 2015 r." – czytamy w komunikacie.

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu br. wyniosły około 38,5 mln zł i były wyższe o około 23,8% r/r, podała spółka. >>>>

Tauron

Zarząd Taurona Polska Energia zadeklarował wolę kontynuowania negocjacji w sprawie nabycia kopalni Brzeszcze, podała spółka. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo zwiększa swój potencjał taborowy na Litwie także w kontekście przyszłej obsługi normalnotorowej linii Via Baltica, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. operacyjnych Wojciecha Derdy dla ISBnews. Przewoźnik podał wcześniej, że uzyskał możliwość wjazdu na Litwę dla kolejnej serii lokomotyw spalinowych. >>>>

Sygnity

Sygnity ma aneks do umowy z Ministerstwem Finansów na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki. Aneks potwierdza kontynuację realizacji umowy, której przedmiot obejmuje również zgłoszony uprzednio przez zamawiającego zamiar realizacji Wdrożenia Architektury Pośredniej TA4 jako istotnego etapu realizacji przedmiotu umowy, którego realizacja była uzależniona od potwierdzenia przez zamawiającego.>>>>

Gremi Media

Gremi Media, jako wspólnik spółki pod firmą Presspublica, podjęła decyzję w sprawie przekształcenia jej ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji tak powstałej spółki do obrotu na GPW, podano w informacji. >>>>

Polnord

Polnord sprzedał 1 191 lokali netto na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 września br., co oznacza wzrost o 29%, podała spółka. W samym III kw. zostało sprzedanych 357 lokali, podała spółka. "Nadal sprzyja nam korzystna sytuacja na rynku. Jesteśmy już blisko osiągnięcia tegorocznego celu sprzedaży. Na kolejne lata zamierzamy wytyczać sobie coraz bardziej ambitne cele" - powiedział prezes Piotr Wesołowski, cytowany w komunikacie. Polnord w tym roku chce osiągnąć sprzedaż na poziomie ok. 1500 mieszkań. Spółka do końca roku zamierza uruchomić 9 projektów i wprowadzić na rynek ponad 900 mieszkań, przypomniano w materiale.

Artertesia Consulting, Getin

Artertesia Consulting Ltd z siedzibą w Nikozji wypowiedziała Getin Holdingowi warunkową umowy sprzedaży udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO "Carcade" z siedzibą w Kaliningradzie, Rosja, podał Getin. >>>>

Awbud

Awbud zawarł umowę na budowę zakładu produkcyjnego firmy Eberspächer Climate Control Systems w Godzikowicach koło Oławy, za ryczałtowo 25,9 mln zł netto, podała spółka. Projekt nosi nazwę "Budowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach". Przedmiotem umowy jest wybudowanie na nieruchomości inwestora położonej w Godzikowicach nr 50P, gmina Oława, zakładu produkcyjnego, czytamy w komunikacie. Zakończenie realizacji strony ustaliły na 21 marca 2016 r., podano również.