"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że wciąż prowadzone są intensywne rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet), który miał zostać uzgodniony do dnia 15 października 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że brak podpisania i uzgodnienia term sheet w tym terminie nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy z 24 września br. roku zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku.

"Podstawę wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy będzie stanowił dopiero brak podpisania i uzgodnienia term sheet do dnia 16 listopada 2015 roku (włącznie)" - czytamy dalej.

O wyniku prowadzonych rozmów spółka poinformuje odrębnym raportem, podano także.

W połowie ub.r. JSW zawarła z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD. Jak podawano wówczas, celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.