"Podpisane porozumienie to efekt trwającego od kilku miesięcy dialogu społecznego, który toczył się w poszanowaniu interesów obu stron. Zarząd PGE GiEK zawsze stał i stoi na stanowisku, że jedyną drogą do osiągnięcia porozumienia w spornych kwestiach są rozmowy i negocjacje, często bardzo trudne. Tym bardziej cieszy podpisane dziś porozumienie" - powiedział prezes Jacek Kaczorowski, cytowany w komunikacie.

Podstawą treści porozumień jest zobowiązanie stron do wynegocjowania "Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy".

Pracodawcy zobowiązali się do 31 marca 2016 r. przedstawić projekt paktu przygotowanego z uwzględnieniem określonych uwarunkowań działania Grupy PGE. Pakt winien być wynegocjowany w terminie do dnia 31 października 2016 r. Zawarcie paktu do tego okresu pozwoli - zgodnie z obowiązującą formułą prawną - zakończyć trwające spory zbiorowe, podano również.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.