Bank Światowy po raz trzynasty zmierzył przyjazność światowych gospodarek dla przedsiębiorców. Dla Polski tegoroczna edycja rankingu “Doing Business” okazała się szczęśliwa. Awansowaliśmy na 25 miejsce, najwyższe w historii.

Pozycja Polski w rankingu oznacza, że po uwzględnieniu zmian w metodologii badania, nasz kraj awansował w ciągu roku o 3 pozycje. To efekt poprawy m.in. w podłączaniu do sieci elektroenergetycznej. Tu skoczyliśmy do góry o pięć miejsc na pozycję 49. Największa zmiana zaszła jednak w płaceniu podatków, gdzie przesunęliśmy się o 38 oczek do góry, z pozycji 96 na 58. To efekt wprowadzenia elektronicznego systemu rozliczania się m.in. z podatku VAT.

Niewielkie spadki, o jedno do pięciu miejsc, polska gospodarka zanotowała jeśli chodzi o rozpoczynanie działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz kredytu, a także rejestrację własności nieruchomości i ochronę inwestorów mniejszościowych.

Utrzymaliśmy za to pozycje w zakresie egzekwowania umów i sądownictwa gospodarczego oraz handlu zagranicznym. Jeśli chodzi o procedury I czas, którego przedsiębiorca potrzebuje na eksport lub import do Polski jesteśmy zresztą bezkonkurencyjni I zajmujemy w rankingu pierwsze miejsce na 189 ocenianych przez Bank Światowy gospodarek.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno, bo w 2011 r. zajmowaliśmy w całym rankingu daleką 70 pozycję na 183 oceniane państwa.

Lepiej w Gruzji i na Łotwie

Tuż przed Polską w tegorocznym rankingu uplasowała się m.in. Gruzja (24.), Łotwa (22.), Estonia (16.) oraz Macedonia (12.). Najlepiej, podobnie jak w poprzedniej edycji, wypadł Singapur, który jest liderem m.in. jeśli chodzi o procedury związane z pozwoleniami na budowę, ochronę mniejszościowych inwestorów oraz egzekucję zawartych umów.

Z danych Banku Światowego wynika, że w badanym okresie w 122 gospodarkach wdrożona została przynajmniej jedna reforma w sferach, które obejmuje ranking. W sumie, od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 w 189 państwach wprowadzono 231 reform, z których 71 proc. dotyczyła zmian mających na celu uproszczenie i obniżkę kosztów dostosowywani się do przepisów regulujących działalność gospodarczą, a w 29 proc. chodziło o wzmocnienie instytucji państwowych. Za dużą część reform ułatwiających prowadzenie biznesu, bo za aż 30 proc., odpowiada Afryka Subsaharyjska.

Ostatnie miejsca w ranking “Doing Business 2016” zajęły ponownie Libia oraz Erytrea.