"Zobaczymy jak to rzeczywiście będzie i co konkretnie będzie wdrażane. Z pewnością luzów w budżecie na 2016 rok nie ma. On jest odpowiedzialny i rozsądny. Nie jest jednak stworzony w taki sposób, aby mógł pokryć jakiś znaczący wzrost wydatków" - dodał.

Rząd we wrześniu przyjął projekt ustawy budżetowej na 2016 rok z deficytem nie większym niż 54,6 mld zł. Dochody budżetowe prognozowane są na poziomie 296.879,2 mln zł, a wydatki 351.499,2 mln zł.

W październikowych wyborach do parlamentu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 235 mandatów w Sejmie. Oznacza to, że partia uzyskała samodzielną większość w Sejmie.

W poniedziałek polityk PiS Stanisław Karczewski poinformował, że "flagowe ustawy" tej partii to obniżenie wieku emerytalnego oraz program "500 plus", w ramach którego rodziny będą dostawały 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko, a najuboższe rodziny już od pierwszego dziecka. Zdaniem Karczewskiego obie ustawy mogą wejść w życie w przyszłym roku.

Jedną z kluczowych propozycji PiS jest również zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł.

>>> Czytaj też: Gospodarka na dopalaczach NBP? Oto pomysły PiS na przyspieszenie PKB

W środę w kwestii kwoty wolnej od podatku wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3.089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r.

TK wskazał, że konstytucja mówi o społecznej gospodarce rynkowej, co oznacza, że podatek nie powinien być ciężarem większym niż jest to absolutnie konieczne, a obowiązek jego płacenia nie może prowadzić do nędzy podatnika.

"Problemem związanym ze zwiększaniem kwoty wolnej jest to, że korzyści dla tych, którzy mało zarabiają z uszczuplenia dochodów podatkowych są bardzo małe" - powiedział Szczurek.

"Więc podnoszenie kwoty wolnej nie jest rozwiązaniem problemów zarysowanych przez Trybunał, w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest przebudowa systemu podatkowego" - dodał.

Zdaniem ministra finansów, podwyżka kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł w 2016 roku mogłoby wpłynąć na ponowne nałożenie na Polskę procedury nadmiernego deficytu.

"Budżet zakłada niezmieniony system podatkowy, a więc uszczuplenie dochodów o 20 mld zł, a tyle wyniesie koszt podwyżki kwoty wolnej do 8.000 zł, powodowałoby znaczące zwiększenie deficytu budżetowego" - powiedział.

"Szacunki deficytu sektora finansów publicznych Polski, zarówno nasze jak i KE, mówią o deficycie na poziomie 2,8 proc. PKB w 2016 roku. Także tego rodzaju zmiany (wysokości kwoty wolnej - PAP) wrzucałyby Polskę w procedurę nadmiernego deficytu" - dodał.