Wniosek wpłynął 26 listopada, sprawa jest w toku. 

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Kruk Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w drodze przejęcia zarządzania, tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" – czytamy w komunikacie.

Presco Investment I NS FIZ obecnie zarządzany jest przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Działa w segmencie rynku związanego z inwestowaniem w portfele konsumenckich wierzytelności nieregularnych, w szczególności z sektora bankowego i branży telekomunikacyjnej.

Kruk TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich. Kruk TFI należy do grupy kapitałowej Kruk S.A. 

UOKiK wydał już zgodę na przejęcie przez Secapital S. a r. l. - spółkę zależną Kruka - kontroli nad Presco Investments S. a r.l.

We wrześniu br. Kruk podpisał list intencyjny z Presco Group dotyczący zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. i prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce, posiadanymi przez spółkę oraz fundusz Presco Investment I NS FIZ o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Wartość transakcji wyniesienie maksymalnie 220 mln zł.