Kernela

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2015, podała spółka. >>>>

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka. >>>> 

Hawe Telekom, Mediatel

Obligatariusze Hawe Telekom posiadający papiery o łącznej wartości (z odsetkami) 358,5 tys. zł przyłączyli się do postępowania egzekucyjnego przeciwko tej spółce, zaś administrator zabezpieczeń złożył wniosek o przyłączenie się do postępowania w celu wyegzekwowania na rzecz tych obligatariuszy kwoty 5,34 mln zł, podał Mediatel. >>>>

PMPG Polskie Media 

PMPG Polskie Media dokonały skupu 2,4% akcji własnych (249 272 sztuk) za kwotę 1,65 mln zł, podała spółka. >>>>  

CD Projekt  

CD Projekt jest w "optymistycznym scenariuszu" wyników sprzedaży dodatku do "Wiedźmina 3" - "Serca z kamienia" i oczekuje jeszcze większej popularności drugiego dodatku "Krew i wino", który wyjdzie w I półroczu 2016 r.. Podtrzymuje również, że zaprezentuje zaktualizowaną strategię na kolejne lata w marcu 2016, poinformował ISBnews prezes Adam Kiciński.>>>>  

SMT 

Rada nadzorcza SMT powołała Moncefa Khanfira na stanowisko prezesa po rezygnacji Konrada Pankiewicza, podała spółka. >>>>  

MSX Resources  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją szeregu raportów finansowych, podała spółka. >>>>  

Komputronik, Clean & Carbon Energy 

Sąd okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty kwoty 5 mln zł z odsetkami z weksla zupełnego, wydany dłużnikowi Komputronika - spółce Clean & Carbon Energy (CCE), podał Komputronik. Wyrok jest nieprawomocny, spółka zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie. >>>>  

ACE 

Grupo Industrial Saltillo (GIS) zdecydowała o podniesieniu ceny w wezwaniu na 100% akcji Automotive Components Europe (ACE) do 16,2 zł za akcję, tj. o 20% w porównaniu do pierwotnej ceny w wezwaniu wynoszącej 13,5 zł podała GIS. Spółka rozważy wycofanie ACE z obrotu na GPW. >>>>  

BVT 

BTV zamierza przeprowadzić w I kw. 2016 r. emisję obligacji, z której chciałaby pozyskać co najmniej 2 mln zł, poinformowała spółka. "Uznaliśmy, biorąc pod uwagę nasze plany na 2016 r., że emisja obligacji jest optymalną formą pozyskania kapitału. Pozyskany kapitał wykorzystamy między innymi na poszerzenie działalności podstawowej" - powiedziała prezes Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności z nowych obszarów rynku, w tym wierzytelności bankowych.>>>> 

PGNiG

Prezes i wiceprezesi PGNiG - odwołani. Rada Nadzorcza spółki zdecydowała, że Mariusz Zawisza, a także Zbigniew Skrzypkiewicz i Jarosław Bauc, nie będą już pełnić dotychczasowych funkcji. >>>>  

Enter Air 

Enter Air zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w poniedziałek, 14 grudnia, podała spółka. >>>>  

PKP 

Bogusław Kowalski nowym szefem Polskich Kolei Państwowych. Nowego prezesa wybrała rada nadzorcza spółki. >>>> 

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Alstom Power kontrakt o wartości 150 mln zł na modernizację turbin w blokach 1-3 Elektrowni Turów, podała PGE. Modernizacja turbin obejmie m.in. wymianę modułów wewnętrznych turbin, zabudowę nowych obracarek wału turbozespołu, dostawę i montaż nowego wkładu orurowania wewnętrznego skraplacza. "Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie żywotności bloków o minimum 20 lat. W ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 MW do 250 MW oraz ich sprawność" - czytamy w komunikacie. Kontrakt z Alstomem jest częścią projektu gruntownej modernizacji Elektrowni Turów. Podpisanie wszystkich kontraktów w jego ramach powinno zakończyć się do końca I kwartału 2016 r.