"W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. przewidziano, że dochody wyniosą 313,7 mld zł, wydatki 368,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,7 mld zł. Oznacza to, że budżet został skonstruowany w sposób bezpieczny, a deficyt będzie utrzymany w ryzach" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem rząd zakłada, że PKB wzrośnie o 3,8% a inflacja utrzyma się  na poziomie 1,7% w 2016 r.

W projekcie budżetu minister finansów uwzględnił m.in. rządowy program "Rodzina 500+". Jest to instrument polityki prorodzinnej, który będzie także stanowił silny impuls popytowy, zaznaczono.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa z podatków wpłynie 276,1 mld zł.

"Źródłem finansowania rozwiązań prospołecznych, w tym wspierających rodzinę są dochody budżetowe. Na ich wysokość wpływ będą miały przede wszystkim zmiany podatkowe, w tym wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych" – czytamy dalej.

Przewidziano także wpłaty z zysku NBP w wysokości 3,2 mld zł oraz wpływy z dywidend i wpłat z zysku, a także z cła.

Pod koniec września Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2016 r., zakładający 54,6 mld zł deficytu i 3,8% wzrostu PKB. Poprzedni rząd zakładał dochody w wysokości 296 879,2 mln zł, wydatki w wysokości 351 499,2 mln zł.

>>> Czytaj też: Terapia szokowa w Rosji przyniosła rezultaty. Ekonomiści są zaskoczeni