SMT

SMT zawarło umowę sprzedaży na rzecz Onemaker Solutions wierzytelności za 13,58 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest zakup przez kupującego przysługujących emitentowi wierzytelności o wartości 13 580 755,34 zł. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych emitenta wynosi 13 580 755,34 zł. Cena za wierzytelności równa jest ich wartości i wynosi 13 580 755,34 zł" - czytamy w komunikacie.

Polskiego Holdingu Nieruchomości  

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała prezesa Artura Lebiedzińskiego i dwóch członków zarządu. Do pełnienia funkcji prezesa na nie dłużej niż trzy miesiące RN delegowała Izabelę Felczak-Poturnicką, podała spółka. >>>>  

Wasko, JSW 

COIG, spółka zależna Wasko, podpisała umowę z Advicom, której przedmiotem jest serwis oprogramowania klasy ERP oraz Hurtowni Danych, świadczony dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Wartość umowy to 27,2 mln zł. "W ramach kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał świadczenie następujących usług: wsparcia serwisowego oprogramowania klasy ERP SZYK2 własnej produkcji, wsparcia serwisowego Hurtowni Danych, usług Service Desk" - czytamy w komunikacie.

Infovide-Matrix, Energa

Infovide-Matrix zawarło porozumienie z Energą, ustalające warunki zakończenia umowy na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży z czerwca 2013 r., podała spółka. Łączna kwota dostaw wyniosła 40 mln zł. "Porozumienie potwierdza:
- odstąpienie z dniem 18 grudnia 2015 r. przez spółkę Energa S.A. od umowy w części niewykonanej oraz
- intencję rozliczenia zrealizowanych prac i dostaw do dnia odstąpienia wycenionych na łączną kwotę 40 mln złotych oraz
- odstąpienie od wszelkich roszczeń dotyczących realizacji umowy" – czytamy w komunikacie.

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych, o wartości 386,8 mln zł, i o utworzeniu celowego funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Na fundusz skierowano kwotę 555,76 mln zł, wynika z uchwał NWZ. >>>>  

Grupa Kęty 

Grupa Kęty prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w IV kw. br. ok. 515 mln zł, o ok. 8% więcej r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny IV kw. wyniesie 45-47 mln zł, natomiast EBITDA 69-71 mln zł, podała spółka. Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 47-49 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 100% w skali roku. >>>> 

PKP Cargo 

PKP Cargo złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Orlen KolTrans oraz jednocześnie nabycie części mienia Euronaft Trzebinia od PKN Orlen, podał Urząd. >>>>  

AWT Čechofracht z Grupy AWT, należącej do PKP Cargo, podpisała kontrakt na przewozy 60 tys. ton drewna rocznie między Rumunią a Bośnią dla austriackiego klienta, podało PKP Cargo. "Na podstawie nowej umowy czeski operator regularnie obsługuje pełne dwudziestowagonowe pociągi z drewnem dla międzynarodowej spółki z Austrii produkującej wyroby z drewna. To kolejne ważne zlecenie na Bałkanach tej należącej do PKP Cargo grupy" - czytamy w komunikacie.

Wilbo

Wilbo zawarło z Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o.o. umowę o współpracy, dotyczącą dostaw do krajowych magazynów Lidl konserw rybnych. Termin realizacji umowy przypada na koniec listopada 2016 r., a jej szacowana wartość wynosi ok. 5,5 mln zł, podała spółka. Dostawy produktów do magazynów Lidl zlokalizowanych w Polsce będą realizowane na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez kupującego.

Unibep 

Szczęśliwicka sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna Unibepu – nabyła od Orbisu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 26,03 mln zł brutto (22 mln zł netto), podały spółki. Nieruchomość położona jest przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16 i 16a. Transakcją został objęty posadowiony na tym gruncie budynek z infrastrukturą. Cena zakupu nieruchomości wynosi 22 mln zł netto, tj. ok. 26 mln zł brutto, podano w komunikacie. Na nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment, spółki zależnej Unibepu, posiadającej 100% udziałów w Szczęśliwicka sp. z o.o.

Próchnik 

Próchnik dokonał przydziału 1 232 sztuk zabezpieczonych, zwykłych, zdematerializowanych obligacji serii C02 na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 232 000 zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji Serii C02, analogicznie jako obligacji serii C01 [...] jest optymalizacja struktury finansowania poprzez wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia emitenta. Środki pozyskane z obligacji serii C02 zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji serii B, pozwalając tym samym ujednolicić warunki finansowania, zarówno w kontekście terminu ich zapadalności jak i pozostałych warunków, pozwalając efektywniej zarządzać pozyskanymi przez emitenta zasobami" - czytamy w komunikacie.

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso wyemitowało 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Okres zapadalności obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji nastąpi 21 czerwca 2019 roku. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu. Zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

Krynicki Recykling 

Krynicki Recykling przedłużył umowę z O-I Europe na dostawy stłuczki szklanej do 2022 r. Na jej mocy będzie dostarczał surowiec do hut w Jarosławiu i Antoninku. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł, podała spółka. 

Labo Print 

Akcje spółki Labo Print zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 2,21% wobec ceny odniesienia i wyniósł 15,25 zł. >>>>  

Gremi Media 

Gremi Media wyemitowało obligacje serii Y o wartości 5 mln zł, których termin wykupu przypada na 20 stycznia 2017 r., poinformowała spółka. "Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Cel emisji obligacji nie został określony" - czytamy w komunikacie.

Integer.pl 

Sieć paczkomatów InPost powiększy się do 2,6 tys. maszyn na koniec 2016 roku, wobec ok. 1,8 tys. czynnych urządzeń planowanych na koniec br., podał Integer.pl. >>>> 

Olympic 

Maltańska spółka zależna Olympic Entertainment Group (OEG) otworzyła we współpracy z Eden Leisure Group największe kasyno w grupie OEG, Casino Malta, podała spółka. "Kasyno, które otrzymało wczoraj maltańską licencję na działalność, będzie prowadzone przez OEG na podstawie umowy o zarządzanie" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC planuje rozszerzenie oferty o faktoring pełny (bez regresu) od początku 2016 roku, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. Spółka oczekuje wzrostu przychodów dzięki tej usłudze od przyszłego roku. „Polisa ubezpieczeniowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zwiększenie efektywności odzyskania należności handlowych w przypadku niewypłacalności dłużnika. W oparciu o nasze doświadczenie w branży windykacyjnej i przeprowadzonych analizach rynkowych zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw na usługi faktoringu pełnego, spodziewamy się pozyskania dużej liczby nowych klientów (faktorantów) zainteresowanych naszą nową usługą i w efekcie wzrostem przychodów spółki w 2016 roku i kolejnych latach" - powiedział Brzeziński, cytowany w komunikacie. 

Grupa Lotos 

Grupa Lotos uzyskała zgody administracyjne Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy i Gazu Norwegii na nabycie pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym, podała spółka. Zamknięcie transakcji planowane jest do 31 grudnia 2015 roku. >>>>  

Synektik  

Synektik ocenia, że postęp prac nad kardioznacznikiem może mieć wpływ na wycenę spółki już w przyszłym roku. Spółka oczekuje, że rejestracja i komercjalizacja produktu kardiologicznego w połączeniu z innymi działaniami będzie mocno stymulować wyniki finansowe, a w konsekwencji wartość rynkową i pozwoli osiągnąć wycenę spółki na poziomie co najmniej 200 mln zł w 2016 r. i min. 600 mln zł w 2020 roku, powiedział ISBnews prezes Cezary Kozanecki. >>>>  

Budimex 

Oferta Budimeksu, warta 913,02 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 o długości 14,7 km (Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wszystkie pozostałe oferty zostały odrzucone lub wykluczone. >>>> 

KCI 

KCI wykupiła wszystkie obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł wraz z należnymi odsetkami, podała spółka. Wcześniej spółka wyemitowała 11 tys. obligacji serii K, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 11 mln zł. Papiery te, wraz z wcześniej wyemitowanymi, posłużyły refinansowaniu obligacji serii I. 

Inpro 

Inpro sprzedała wszystkie mieszkania tj. 515 lokali w ramach ukończonej niedawno inwestycji City Park na gdańskiej Zaspie, poinformowała spółka. "Osiedle cieszyło się dużą popularnością ze względu na doskonałą lokalizację i atrakcyjne ceny. Większość lokali sprzedawała się jeszcze przed ukończeniem poszczególnych etapów inwestycji" - czytamy w komunikacie.


Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo zakończył subskrypcję i przydzielił 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela serii E, obejmowanych po cenie emisyjnej 24 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361,85 mln zł, podała spółka. >>>>  

Hutmen 

Karo - Biuro Handlu Zagranicznego z siedzibą w Toruniu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Walcownią Metali "Dziedzice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 18 grudnia, sprawa jest w toku. "Koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia kontroli na skutek transakcji nabycia akcji spółki. Spółka KARO - Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. planuje dokonanie zakupu 100% akcji w spółce Walcownia Metali 'Dziedzice' S.A., finansując transakcję częściowo wkładem własnym, a częściowo z kredytu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie. 

Mikrokasa 

Mikrokasa dokonała przydziału 2 105 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 8,00% w skali roku. Wierzytelności obligatariuszy wynikające z obligacji zostaną zabezpieczone zbiorem wierzytelności powstałym z zawartych i zawieranych umów pomiędzy emitentem, a jego klientami" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - ma umowę z ArcelorMittal Poland o wartości niemal 14,5 mln zł netto, podał Mostostal. Przedmiotem umowy jest "Demontaż i montaż płyt chłodniczych oraz zestawów dyszowych w ramach prac modernizacyjnych Wielkiego Pieca Nr 5 w Krakowie". "Wartość umowy wynosi: 14 495 920 zł netto. Termin realizacji umowy: 19 lipca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Erbud 

Erbud zbuduje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu dla Longbridge Future, podała spółka. Wartość podpisanej umowy to 32,73 mln zł. Przedmiotem kontraktu jest budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym - etapy 0 i A, usytuowanego przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu.

Atal 

Atal wyemitował dwuletnie obligacje serii L w łącznej kwocie 15 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest finasowanie działalności. "Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone z datą wykupu do dnia 21 grudnia 2017 roku, rentowność 3,5% w skali roku. Obligacje zostały objęte przez osobę prywatną. Emitent nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu" - czytamy w komunikacie. 

Selvita 

Selvita zawarła umowę z Merck KGaA, której przedmiotem jest rozwój i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, skierowanych na wybrany przez strony umowy jeden cel białkowy, opracowany przez spółkę w latach 2013-2015 w ramach platformy metabolizmu nowotworów. Łączna kwota płatności dla Selvity w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck i zrealizowania wszystkich możliwych kamieni milowych wyniesie maksymalnie 16,50 mln euro (69,98 mln zł) począwszy od roku 2016.

Bank Handlowy 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. >>>> 

BZ WBK TFI, BZ WBK i Santander

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru objęcia przez Bank Zachodni WBK oraz Banco Santander z Hiszpanii akcji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. >>>>  

Eurocash 

Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi z siedzibą w Pabianicach, podał Eurocash. Umowa została zawarta z Jackiem Jantoń, Jarosławem Jantoń, Adamem Jantoń, Andrzejem Tyrka, Zbigniewem Makaruk oraz Jakubem Nowakiem. >>>>  

Famur 

Famur postanowił o emisji 108 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z intencją zarządu, emitowana seria A obligacji jest pierwszą transzą uruchomionego programu emisji obligacji, którego czas trwania przewiduje się do 31.12.2017 r. Zarząd Famur będzie decydował o emisji kolejnych transz w zależności od potrzeb finansowych emitenta, związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji" - czytamy w komunikacie. Famur wyemituje zabezpieczone obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 108 mln zł. Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji serii A będzie wynosić 1 tys. zł, podano także.

Mediatel 

Mediatel odwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane w dniu 4 stycznia 2016 roku, które miało decydować o emisji warrantów i akcji, wynika z komunikatu Mediatela. "Uzasadnieniem powyższej decyzji jest fakt złożenia w dniu 18 grudnia 2015 roku przez podmiot zależny Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz w konsekwencji rozwiązanie zawartej w dniu 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe (podmiot dominujący spółki) oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie.

Bogdanka 

LW "Bogdanka" ma aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego do Energa Elektrownie Ostrołęka, w wyniku którego przedłużony został okres jej obowiązywania do końca 2016 roku oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2016, podała spółka. W efekcie wartość umowy wzrosła i 4,36% do łącznie 1,19 mld zł. „W wyniku zawarcia aneksu zmianie ulega wartość całej umowy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2016 roku, która wyniesie obecnie 1 191 mln zł netto" – czytamy w komunikacie.

EDF Paliwa wypowiedział LW "Bogdanka" wieloletnią umowę sprzedaży węgla energetycznego ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r., podała Bogdanka. Spółka podkreśla, że umowa z EDF Paliwa nie ma znaczenia strategicznego. „Kupujący uzasadnił złożone oświadczenie bezskutecznym upływem określonych w umowie terminów ustalenia cen dostaw na rok 2016 w drodze negocjacji, co uprawnia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r." – czytamy w komunikacie. Wskutek złożonego przez kupującego oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31.12.2016 r., podano również. „Spółka informuje, że wolumeny dostaw w okresie do dnia 31.12.2016 r. będą realizowane zgodnie z umową i w cenie wynikającej z formuły opartej na cenach dostaw w kraju, stosowanej w przypadku braku ustalenia ceny w drodze negocjacji" – czytamy dalej.