Według drugiego szacunku, PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w III kw. 2015 r. o 2,1 proc. kw/kw.

Konsensus rynkowy wynosił 1,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.