Bank BPH  

Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company umowę pożyczki podporządkowanej. Na mocy tej umowy GEI FUC udzieli bankowi pożyczki w wysokości 75 mln CHF (tj. równowartość 295,11 mln zł wg kursu średniego NBP z 22 grudnia 2015 roku), podał bank. "Umowa została zawarta na okres od 23 grudnia 2015 roku do 23 grudnia 2022 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Warunki tej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych"- czytamy w komunikacie. Zaliczenie środków uzyskanych z pożyczki do funduszy uzupełniających (Tier II) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podano także.

Mabion   

Zarząd Mabionu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 340 tys. akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 47 zł za akcję, podała spółka. Akcje zostały objęte przez dwa podmioty za łączną kwotę 11,28 mln zł.>>>>    

Hawe Telekom  

Hawe Telekom - spółka zależna Mediatela - otrzymała od DNB Bank Polska oświadczenie o rozwiązaniu, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, umowy kredytu inwestycyjnego z 11 października 2010 r. w związku z zagrożeniem upadłością Hawe Telekom, podał Mediatel.>>>>  

Polimex -Mostostal 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu -Mostostal z wniosku Przedsiębiorstwa Robot Inżynieryjno Budowlanych Inż-Bud sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, podała spółka.>>>>  

ACE  

Grupo Industrial Saltillo (GIS) poinformował o wykonaniu swojego prawa do przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Automotive Components Europe (ACE), poinformowała spółka.>>>>  

Perma-Fix Medical 

Rada nadzorcza Perma-Fix Medical - spółki zależnej notowanego na Nasdaq Perma-Fix Environmental Services, Inc., - powołała Bena Naccarato, dotychczasowego dyrektora finansowego na członka zarządu, zaś w skład RN wszedł Matthew Molchan, zastępując Ewę Szlachetkę. >>>>

Polenergia 

Polenergia uruchomiła w tym roku 99 MW zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych i dysponuje portfelem łącznie 245 MW zainstalowanej mocy, poinformował prezes Polenergii Zbigniew Prokopowicz. >>>> 

mBank 

mBank uruchomił e-kantor dla klientów indywidualnych, z którego będzie można korzystać także na urządzeniach mobilnych, podał bank. >>>>  

Midven 

Midven podpisał umowę przejęcia 30% akcji notowanej na NewConnect spółki Parcel Technik, który realizuje globalny projekt maszyn skrytkowych. Wartość transakcji wyniesie ponad 7 mln zł i zostanie zrealizowana w ramach zakończonej właśnie emisji akcji, poinformował prezes Midven Andrzej Zając. >>>>

Kruk  

Secapital, spółka zależna Kruka, zawarła z Presco Investments, spółką zależną Presco Group, umowę nabycia 100% udziałów Presco Investments, podała spółka. Ostateczna cena udziałów zostanie ustalona w dniu zamknięcia i będzie nie wyższa niż 216,8 mln zł. Dzień zamknięcia nastąpi najpóźniej 30 maja 2016 r.

LPP 

LPP S.A. i LPP Reserved UK Limited podpisały przedwstępną umowę z BHS Limited dotyczącą najmu lokalu handlowego w Londynie przy Oxford Street, w którym prowadzona będzie sprzedaż odzieży i akcesoriów marki Reserved, poinformowało LPP. Będzie to pierwszy salon spółki w Londynie.>>>>   

JW Construction 

J.W. Construction Holding planuje uruchomienie nowych projektów na łącznie 3743 lokale na bazie posiadanego banku ziemi, poinformowała członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska. Ocenia ona również, że mijający rok był "bardzo pozytywny" dla spółki i 2016 będzie sprzyjał utrzymaniu sprzedaży mieszkań na wysokim poziomie.

GTC

GTC Wilson Park - spółka zależna Globe Trade Centre (GTC) - podpisała umowę przedwstępną zakupu biurowca Pixel w Poznaniu od Pixel1 za 32,22 mln euro netto (ok. 136,64 mln zł). Budynek ma powierzchnię 14,5 tys. m2, podała spółka. GTC przewiduje, że zawarcie ostatecznej umowy zakupu nieruchomości nastąpi w I kw. 2016 r. "Po pomyślnym podniesieniu kapitału i dokonanym przed kilkoma tygodniami zakupem Duna Tower w Budapeszcie, jest to kolejny krok na drodze do realizacji przyjętej strategii wzrostu. Dzisiejszy zakup wzmacnia naszą pozycję na rozwijających się biurowych rynkach regionalnych i pozwoli nam na wykorzystanie potencjału wzrostu tych rynków" - powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Newag, Lotos Kolej

Newag zawarł z ING Lease umowę sprzedaży 5 nowych lokomotyw elektrycznych typu Griffin za 56,2 mln zł netto. Dodatkowo strony zawarły umowy leasingu zwrotnego pojazdów, co w konsekwencji pozwoliło na zawarcie umów dzierżawy lokomotyw na rzecz Lotos Kolej, podał Newag.  >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo zawarło z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę o udostępnienie kredytu inwestycyjnego do maksymalnej wysokości 100 mln euro, przeznaczonego na refinansowanie akwizycji AWT, podało PKP Cargo. >>>> 

Grupa Lotos  

Grupa Lotos zawarła umowę na sprzedaż paliw płynnych w 2016 roku do Statoil Fuel & Retail Polska o łącznej szacunkowej wartości 2,96 mld zł, podała spółka. Łącznie z grupą kapitałową Statoil zawarto w ciągu ostatniego roku umowy o wartości 3,161 mld zł. "Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 23.12.2015 r. na sprzedaż przez Grupę Lotos S.A. paliw płynnych na rzecz Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 2,96 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Grupa Lotos otworzyła w Rumi pierwszą restaurację sieci Subway na swojej stacji benzynowej, podała spółka. Na początku 2016 r. planowane są kolejne otwarcia. "Wysoka jakość produktów, jak również szeroka rozpoznawalność i dynamiczny rozwój marki skłonił nas do współpracy w ramach konceptu Subway. Menu Subway stanowi dla sieci stacji paliw Lotos idealne uzupełnienie oferty gastronomicznej. Wierzymy, że klienci docenią wprowadzenie do oferty nowości - świeżych i smacznych kanapek serwowanych w szybkiej i wygodnej formie" - powiedziała Irmina Karpińska, kierownik Działu Sklepów i Usług w Lotos Paliwa, cytowana w komunikacie.

Grupa Lotos zawarła umowę na sprzedaż paliw płynnych w 2016 roku do Shell Polska o łącznej szacunkowej wartości 1,09 mld zł, podała spółka. Łącznie z grupą kapitałową Shell zawarto w ciągu ostatniego roku umowy o wartości 1,716 mld zł.

Skarb Państwa powołał Roberta Pietryszyna w skład rady nadzorczej Grupy Lotos, podała spółka.>>>>  

Orion 

Orion Investment zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,06 ha położonej w Skawinie k/Krakowa za 6 mln zł netto, podała spółka. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną, czytamy w komunikacie.

Robyg  

Robyg Praga Investment, spółka zależna Robyg w 100%, zawarła umowę nabycia nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Praga Południe o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha za łączną cenę nabycia brutto 11,85 mln zł, podała spółka.

Atal 

Atal zawarł z PKO Bankiem Polskim umowy na łącznie do 82 mln zł kredytu na inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Krakowie, podała spółka.

Mirbud 

Mirbud dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii A na łączną sumę 25,4 mln zł, podała spółka. Pod koniec listopada Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym spłata zobowiązań na ogólną kwotę 31,4 mln zł. Kwota ta dotyczy m.in. wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu 254 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości 100 zł każda, których pierwotny termin wykupu przypadał na 3 lipca 2017 r.

Echo Investment

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki - działalności operacyjnej związanej z działalnością deweloperską w zakresie projektów mieszkaniowych – na rzecz spółki zależnej, wynika z projektów walnego zwołanego na dzień 20 stycznia. Wcześniej partner współzarządzający Griffin Real Estate i członek rady nadzorczej Echo Maciej Dyjas wskazywał w rozmowie z ISBnews, że Griffin RE chce wzmocnić segment mieszkaniowy Echo Investment, weryfikuje możliwe strategie dla tego segmentu oraz sytuację i aktywa na rynku i nie wyklucza akwizycji.