RN nie wybrała wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Jednocześnie RN odwołała z dniem 3 stycznia 2016 roku ze składu zarządu Seweryna Piotra Kędrę, pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

Ponadto Roman Pionkowski złożył rezygnację z dniem 3 stycznia 2016 z członkostwa w RN.

"Rada nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych bez rozstrzygnięcia. Po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych rada nadzorcza uznała, iż powołane osoby posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz predyspozycje w zakresie niezbędnym do zajmowania powierzonych stanowisk" - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia rada nadzorcza Energii odwołała prezesa zarządu Andrzeja Tersę i wiceprezes ds. korporacyjnych Jolantę Szydłowską. Pełniącym obowiązki prezesa na 3 miesiące został wówczas członek RN Roman Pionkowski.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.