Spółka podała wówczas, że potencjalna transakcja, która jest przedmiotem negocjacji, może doprowadzić do integracji działalności operacyjnej spółki z biznesem inwestora branżowego, co wpłynie na wartość DTP.

W ramach procesu due diligence, DTP udostępniło inwestorowi branżowemu szczegółowe dane dotyczące spółki i jej działalności. Wcześniej "Puls Biznesu" podał, że jego informacji wynika, iż amerykańska "PRA Group jest na finiszu negocjacji w sprawie przejęcia DTP".

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.