Przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem mają już istotny wpływ na rozwój naszego kraju. Z danych GUS wynika, że w latach 2004-2014 ich liczba wzrosła aż o 10,6 tys. do prawie 26,5 tys. – nie licząc banków, firm maklerskich i ubezpieczeniowych, towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Wprawdzie przedsiębiorstw z obcym kapitałem jest niewiele wśród ponad 1,8 mln małych przedsiębiorstw niefinansowych (zatrudniających do 49 osób) , bo zaledwie 22,3 tys., ale wśród średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) jest ich już prawie 18 proc. Natomiast w grupie 3,4 tys. dużych firm niefinansowych (zatrudniających co najmniej 250 pracowników) przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym jest ponad 40 proc. – szacuje DGP.

Aż ponad jedna trzecia (39 proc.) firm z obcym kapitałem funkcjonuje w woj. mazowieckim. W woj. śląskim siedzibę ma 9,2 proc. takich przedsiębiorstw, a dolnośląskim i wielkopolskim – po 8,8 proc.

Ma w nich zajęcie ponad 1,7 mln osób – to 19 proc. ogółu pracujących w firmach niefinansowych. Przy tym średnie zarobki w firmach z kapitałem zagranicznym są aż o 70 proc. wyższe niż w polskim biznesie prywatnym – pisaliśmy o tym w nr 252 DGP 2015 r.

Przedsiębiorstwa z obcym kapitałem mają pozytywny wpływ nie tylko na rynek pracy, ale i na handel zagraniczny. W 2014 r. ich udział w polskim eksporcie wyniósł prawie 58 proc. Ponadto inwestorzy zagraniczni sprowadzają do naszego kraju m.in. nowoczesne technologie i techniki zarządzania.