NWR 

New World Resources (NWR) wyprodukował 2,3 mln ton węgla (ogółem) w IV kw. tego roku, zaś jego sprzedaż wyniosła 2,59 mln ton (w tym 1,09 mln t węgla koksującego i 1,5 mln t węgla energetycznego), podała spółka. W całym 2015 r. NWR wyprodukował 8,02 mln ton węgla, zaś jego sprzedaż wyniosła 7,95 mln ton. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła 86 euro, zaś węgla energetycznego - 48 euro w IV kw., podano w komunikacie. W 2015 r. NWR 4,25 mln ton węgla koksującego i 3,7 mln ton węgla energetycznego. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła w 2015 r. 90 euro, zaś węgla energetycznego - 50 euro.

Hawe 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość Hawe, podała spółka. >>>>  

Biomed-Lublin 

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód wniosek o otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka. >>>>  

Orco Property Group 

Orco Property Group przestanie być notowane na Euronext Paris od 18 lutego, podała spółka. >>>>  

Bloober Team

Sony Computer Entertaiment America (SCEA) zaakceptowało finalną wersję gry "Layers of Fear" autorstwa Bloober Team na konsolę PlayStation 4, podała spółka. Data premiery gry na PS4 podana zostanie w przyszłym tygodniu razem z nazwą wydawcy "Layers of Fear". >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen pomyślnie przeprowadził pierwszą synchronizację bloku gazowo-parowego we Włocławku z krajową siecią energetyczną, do której trafiły pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię, podała spółka. "Dzisiejsze testy stanowią jedną z ostatnich faz przygotowania do uruchomienia bloku PKN Orlen o mocy 463 MWe. Liczymy, że po przeprowadzeniu finalnej fazy, czyli kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych, odbiór inwestycji nastąpi w połowie roku" - powiedział członek zarządu ds. rozwoju i energetyki PKN Orlen Piotr Chełmiński, cytowany w komunikacie.

Masterlease 

Flota pojazdów obsługiwanych przez Grupę Masterlease powiększyła się do 26 556 na koniec 2015 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podała spółka. W ciągu całego ubiegłego roku Grupa sfinansowała 10 963 samochody (+30,7% r/r) o wartości przekraczającej 705 mln zł, podała spółka. >>>>  

Robyg 

Robyg prognozuje 115 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (EBIT) w 2016 r. oraz uznanie w przychodach spółek z grupy kapitałowej i w wynikach ich wspólnych przedsięwzięć łącznie 2,8 tys. mieszkań, podała spółka. >>>>  

PKP Informatyka

Dotychczasowy zarząd PKP Informatyka - prezes Adam Filutowski i członek zarządu Jan Starzyk - złożyli z dniem 13 stycznia rezygnacje z funkcji. Na stanowisko prezesa zarządu spółki powołany został Tomasz Miszczuk, a funkcję członka zarządu objął Jakub Prusik, podała spółka. >>>> 

PKP LHS 

Dotychczasowy zarząd spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) w składzie: prezes Łukasz Górnicki i członkowie zarządu Mirosław Smulczyński oraz Daniel Pitrus - został odwołany z dniem 13 stycznia rezygnacje z funkcji. Na stanowisko prezesa spółki powołany został Zbigniew Tracichleb, a funkcję członków zarządu objęli Andrzej Skiba i Dariusz Sikora, podała spółka. >>>>  

Marka 

Marka zdecydowała o emisji maksymalnie 12 800 obligacji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Przedmiotem emisji obligacji przez spółkę jest maksymalnie 12 800 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii N, zabezpieczonych na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez spółkę pożyczek pieniężnych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda" - podano w komunikacie.