"Tempo wzrostu gospodarczego w 2016 r. najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale 3-3,9 proc., a w 2017 r. - w przedziale 2,8-4 proc. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Podobnie jak w poprzedniej rundzie, prognozy centralne dla każdego z tych lat są równe 3,5 proc." - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 14 grudnia 2015 r. a 5 stycznia 2016 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Inflacja w 2016 r.

Reklama

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, wynosi 0,9% na 2016 r. i 1,8% na 2017 r., wynika z raportu NBP. W 2015 r. deflacja średnioroczna wyniosła 0,9%.

"W 2016 r. oczekiwana przez ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP inflacja CPI r/r z bardzo wysokim prawdopodobieństwem będzie niska (prawdopodobieństwo realizacji poniżej 1,5% wynosi 83%), ale ryzyko deflacji, którą obserwowaliśmy w 2015 r., jest nieznaczne (14%). Scenariusz centralny dla inflacji w 2016 r. to 0,9%. Granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa wskazują, że należy oczekiwać wartości wskaźnika z zakresu 0,4-1,3%. W 2017 r. spodziewany jest powrót inflacji do przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5%)" - czytamy w raporcie.

Scenariusz centralny to 1,8%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa: 1,3-2,5%. Ryzyko
wystąpienia wartości niższych od dolnej granicy pasma dopuszczalnych wahań wynosi 35% (nie ma ryzyka deflacji), podał też bank centralny.

"W porównaniu z badaniem ankietowym z poprzedniego kwartału prognoza inflacji na 2016 r. jest obecnie wyraźnie niższa, a na 2017 r. kształtuje się podobnie" - podsumował NBP.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 14 grudnia 2015 r. a 5 stycznia 2016 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

>>> Czytaj też: Gigantyczne złoża. Nowy kraj wchodzi do ligi producentów ropy naftowej