Przed tygodniem, minister gospodarki Luis de Guindos zapowiadał, że dane dotyczące rynku pracy będą wyjątkowo dobre i tak się też stało. Od stycznia do grudnia 2015 roku poziom bezrobocia spadł w Hiszpanii o prawie 3 procent.

Jak wynika z badań Narodowego Instytutu Statystyki, najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w usługach. Stało się to przede wszystkim dzięki turystom, których coraz więcej odwiedza Hiszpanię. Bezrobotni często znajdowali też miejsca pracy w rolnictwie i nieco rzadziej w przemyśle. Ożyło nawet budownictwo - sektor najbardziej dotknięty kryzysem.

Bez zatrudniania wciąż pozostaje w Hiszpanii cztery miliony osiemset tysięcy osób. To prawie 21 procent ludności zawodowo czynnej. Jeśli przewidywania Ministerstwa Gospodarki się sprawdzą, jeszcze w tym roku poziom bezrobocia spadnie poniżej 20 procent.

>>> Czytaj też: Bezrobocie w Polsce znów zaczęło rosnąć. Zobacz najnowsze dane GUS