W ramach tej kwoty, spółka planuje przeznaczyć 3,3 mld zł na rozwój, w tym 64% na downstream, 26% na wydobycie i 10% na detal. Capex na utrzymanie i regulacje wyniesie 1,5 mld zł, podano w prezentacji wynikowej.

Główne projekty w segmencie downstream to budowa bloku gazowo-parowego w Płocku oraz instalacji polietylenu w Czechach. W detalu planowana jest m.in. budowa 20 stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach.

W segmencie wydobycie PKN Orlen planuje w wariancie bazowym przeznaczyć 60% nakładów inwestycynych na projekty w Kanadzie, a 40% - w Polsce.

W 2015 r. nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 3 183 mln zł w 2015 r. Kwotę 2 242 mln zł przeznaczono na segment downstream. Capex w pozostałych segmentach wyniósł 448 mln zł w detalu, 288 mln zł w wydobyciu, 205 mln zł w funkcjach korporacyjnych.

Reklama

>>> Czytaj też: Ekspansja Orlenu w Czechach. Spółka polskiej grupy przejmuje 68 stacji paliw od OMV

W ramach segmentu downstream 1 089 mln zł przeznaczono na energetykę, w tym przede wszystkim na budowę bloku parowo-gazowego we Włocławku, 624 mln zł na rafinerię, a 529 mln zł na petrochemię, podano w prezentacji.

PKN Orlen oczekuje spadku r/r średniorocznej marży downstream w tym roku

PKN Orlen oczekuje spadku średniorocznego poziomu marży downstream w 2016 r. ze względu na niższe marże na oleju napędowym oraz produktach petrochemicznych, podała spółka. "Marża downstream - prognozowany spadek średniorocznego poziomu marży w porównaniu do 2015 r., głównie w efekcie niższych marż na oleju napędowym oraz produktach petrochemicznych. Pomimo spadku, marża downstream wciąż utrzyma się wysokim poziomie dzięki sprzyjającemu otoczeniu makro, tj. niskiej cenie ropy oraz wzrostowi konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża downstream spadła o 0,6 USD/ b w IV kw. 2015 r. i wyniosła 12 USD/ b, wobec 12,6 USD/ b w IV kw. 2014 r.

W odniesieniu do ceny ropy Brent, koncern zakłada stabilizację na poziomach podobnych do średniej ceny w 2015 r. Wzrost popytu, ograniczone wydobycia w USA oraz wysokie ryzyko geopolityczne mogą spowodować wzrost cen ropy, podkreślono.

Średnia cena ropy Brent spadła w IV kw. 2015 r. do 44 USD/ b z 50 USD/ b kwartał wcześniej, a w ujęciu rocznym spadła o 33 USD/ b z 77 USD/ b w IV kw. 2014 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.