„W wyniku dokonanej zmiany zarząd emitenta działa w składzie następującym: Paweł Paluchowski - prezes zarządu emitenta; Andrzej Witkowski - wiceprezes zarządu emitenta" – czytamy w komunikacie.

Wcześnie sąd umorzył postępowania w sprawie upadłości Hawe - z wniosku spółki i z wniosku Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN - oraz postanowienie o ustanowieniu zarządcy przymusowego.

Ponadto Hawe złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, mającego uchronić spółkę przed upadłością.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.