"Roszczenia wysuwane przeciwko Alcatel Lucent wobec emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z projektem 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' (SSPW), realizowanym przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym […] zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a ORSS" - czytamy w komunikacie.

Hawe oraz ORSS stoją na stanowisku, iż powyższe roszczenia wysuwane przez Alcatel Lucent są pozbawione podstaw faktycznych oraz prawnych, a tym samym są bezzasadne, podano również.

>>> Czytaj też: Sąd ustanowił dla Hawe zarządcę przymusowego

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.