Eksport w okresie styczeń-grudzień 2015 r. wzrósł o 7,8 proc. r/r do 178 710,3 mln euro, zaś import zwiększył się o 3,9 proc. r/r do 175 031,7 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 3 678,6 mln euro wobec minus 2 658,7 mln euro po dwunastu miesiącach 2014 roku, podano w komunikacie.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 199 378 mln USD, a import 195 249 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3% i o 13,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 129 mln USD (w analogicznym okresie 2014 roku minus 3 559,1 mln USD)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

>>> Czytaj też: Ekspansja obcego kapitału trwa. Zagraniczne firmy podbijają Polskę [INFOGRAFIKI]

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 11,2% r/r i wyniósł 48 495,5 mln euro w okresie styczeń-grudzień ub. r., zaś import w tym czasie wzrósł o 7,8% r/r do 40 003,9 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 35542,1 mln zł (9505,4 mln USD, 8491,6 mln euro) wobec 27283,4 mln zł (8749,6 mln USD, 6520,3 mln euro) w 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2014 r. o 0,8 pkt proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie wzrósł o 0,9 pkt proc do 22,9%..

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,7% (w tym UE 79,3%), a w imporcie - 66,6% (w tym UE 59,7%) wobec odpowiednio 84,1% (w tym UE 77,5%) i 65,9% (w tym UE 59,0%) w 2014 roku, podano w komunikacie.

"W 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Szwecji, a importu - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - z Rosją, Włochami i Czechami" - czytamy dalej w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu ogółem i 66% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,5% i 66,8% w 2014 r.).

Eksport na Ukrainę

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 21,5% r/r do 3 303,6 mln USD mln w okresie styczeń-grudzień ub.r., do Rosji - odnotował spadek o 39,4% r/r do 5 707 mln USD, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 5,2% r/r i wyniósł 2 978,7 mln euro, a do Rosji - o 26,7% do 5 136,3 mln euro, podano w komunikacie.

"W 2015 r. Ukraina zajmowała piętnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie - w imporcie (w 2014 r. odpowiednio czternaste i dwudzieste pierwsze miejsce)" - czytamy w komunikacie.

Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2014 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,7%, a w imporcie - o 0,1 pkt proc. i wyniósł 0,9%.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2014 r. o 1,3 pkt proc. i wyniósł 2,9%, w imporcie był niższy o 2,9 pkt proc. i stanowił 7,4%, podał też GUS.