"Prognozujemy wzrost przychodów o 117,5 proc. do 101,55 mln zł a zysku netto o 136,3% do 7,52 mln zł. Oczywiście, to jest wzrost w porównaniu do tej wartości bez uwzględnienia sprzedaży nieruchomości w 2015 r." - powiedział prezes Gekoplastu Piotr Górowski podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z prognozą, EBITDA ma sięgnąć 13,63 mln zł wobec 9,57 mln zł w 2015 r., a rentowność EBITDA 13,42% wobec 11,08% rok wcześniej.

Zysk na sprzedaży prognozowany jest na 9,05 mln zł wobec 6,32 mln zł w 2015 r., a koszty działalności operacyjnej na 92,5 mln zł wobec 80,07 mln zł rok wcześniej.

Prezes wskazał, że na możliwości poprawy wyników wskazuje m.in. pozyskanie przez spółkę nowych klientów i uruchomienie przetwórstwa z płyt pełnych, podczas gdy wcześniej spółka przetwarzała jedynie płyty komórkowe. Dodał, że wykonanie prognozy zależeć będzie także od warunków zewnętrznych, w tym cen surowców.

Reklama

>>> Czytaj też: Gekoplast podtrzymuje prognozę wzrostu zysków o ponad 50 proc. na 2015 r.

"W prognozie przyjęliśmy cenę surowca 1 350 euro/t, a mamy w styczniu i lutym 1 100 euro/t. Jeśli będzie 1 100 euro/t w całym roku, to przychody mogą być nieco niższe" - wskazał Górowski. Jego zdaniem jednak ceny surowców mogą wzrosnąć w marcu lub kwietniu.

W samym IV kw. 2015 r. Gekoplast miał 1,29 mln zł zysku netto wobec 1,16 mln zł rok wcześniej oraz EBITDA w wysokości 2,25 mln zł wobec 2,24 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 21,4 mln zł wobec 18,57 mln zł w IV kw. 2014 r.

W całym 2015 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 5,51 mln zł wobec 4,13 mln zł rok wcześniej i 9,57 mln zł EBITDA wobec 7,7 mln zł w 2014 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 86,39 mln zł wobec 76,28 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśliła, że negatywny wpływ na wyniki miała transakcja sprzedaży nieruchomości w Tarnowskich Górach. Bez uwzględnienia tej transakcji wynik netto za 2015 r. to 6,29 mln zł, a EBITDA to 10,52 mln zł.

>>> Czytaj też: Gekoplast może wypłacić ponad 30 proc. zysku w formie dywidendy

Gekoplast specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w takich segmentach rynku, jak: płyty z tworzyw sztucznych i opakowania z płyt, wyroby wtryskowe, wyroby rozdmuchowe, opakowania z tektury. Obecnie jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej i piątym w Europie producentem płyt komórkowych z polipropylenu. Spółka jest notowana na NewConnect od lutego 2015 r.