Fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie powinien mieć większego wpływu na sytuację Polaków mieszkających w tym kraju, podobnie jak ograniczenie przez rząd w Londynie zasiłków socjalnych dla przybyszów z krajów UE – uważa Tomasz Wiśniewski, analityk TMS Brokers.

– Polacy na Wyspach to grupa ciężko pracująca i tylko mały odsetek tych osób pobiera zasiłki. Profil polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii ma charakter zarobkowy, co oznacza, że ludzie ci skupiają się na pracy. Zmiany w polityce socjalnej Londynu nie będą zatem miały dla nich dużego znaczenia.