W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w listopadzie wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Tymczasem wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. w listopadzie 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia - po Czechach (2,4 proc.) i Malcie (2,5 proc.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

(ISBnews)

Reklama