Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie odnotowała 26,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,59 mln zł wobec 48,11 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niższy o 13,5 mln zł poziom zysku operacyjnego Grupy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego był głównie wynikiem niższych przychodów z segmentów rynku finansowego (spadek o 5,8 mln zł) oraz rynku towarowego (spadek o 1,2 mln zł), a także wyższych kosztów operacyjnych (wzrost o 6,0 mln zł), głównie prezentacyjny efekt zaksięgowania całości opłat rocznych na rzecz KNF w I kwartale 2016 r." - podała GPW w raporcie.

W pierwszym kwartale 2016 r. EBITDA Grupy GPW wyniósł 41 mln zł, co oznacza spadek o 4,1 mln zł w stosunku do 45,1 mln zł osiągniętych w IV kwartale 2015 r. oraz spadek o 13,3 mln zł w stosunku do 54,3 mln zł w I kwartale 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,03 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 88,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 9,37 mln zł wobec 14,92 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niższy poziom zysku netto w I kwartale 2016 r. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego miał wpływ niższy wynik na działalności operacyjnej, przy jednocześnie wyższym (o 0,6 mln zł) saldzie na przychodach i kosztach finansowych. Jednocześnie, podatek dochodowy w I kwartale 2016 r. był niższy (o 1,1 mln zł) w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego"- czytamy także.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Czytaj też: Rząd szykuje kolejną rewolucję? To będzie "ambitna i bardzo odważna" zmiana systemu podatkowego