Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1,6% w strefie euro i o 1,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,4% wzrostu w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: W Polsce rodzi się więcej dzieci. 30-latki decydują się na macierzyństwo