Colian Holding

Colian Holding nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Elizabeth Shaw Limited z Wielkiej Brytanii za 2,25 mln funtów, podała spółka. >>>>

Echo Investment

W zrealizowanej przez Echo Investment Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze otwarty został hipermarket sieci Auchan, podała spółka. "Otwarcie hipermarketu Auchan w Galerii Sudeckiej to potwierdzenie osiągnięcia naszego celu, który zakładał realizację obiektu w pełni spełniającego potrzeby mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. Sieć Auchan cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością i od lat znajduje się w czołówce rankingów konsumenckich i branżowych. Cieszę się, że to właśnie w Galerii Sudeckiej klienci mogą robić zakupu w Auchan" – powiedział dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny, cytowany w komunikacie.

Synthos

Reklama

Akcjonariusze Synthos zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 341,26 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja.>>>>

ZUE

Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 7,59 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>>

Orbis

Akcjonariusze Orbisu zdecydują o wypłacie kwoty 69,115 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję z zysku za 2015 rok na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 2 czerwca.>>>>

CEZ

Zarząd CEZ postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 21,4 mld CZK na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, taką samą jak w zeszłym roku, podała spółka. >>>>

Cube.ITG

Cube.ITG zawarł przyrzeczoną, ostateczną umowę sprzedaży na rzecz Sescom zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) za 12,5 mln zł, podała spółka.>>>>

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała na nową, dwuletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie, podała spółka.>>>>

Erbud

Erbud zawarł z Green Link umowę o wartości 38,5 mln zł netto na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Wandy i ul. Podgórskiej w Krakowie, podała spółka.>>>>

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 15,37 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>

Introl

Introl odnotował 16,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Introl poprawił w 2015 r. marże (brutto na sprzedaży, EBIT i EBITDA) o ponad 1 pkt proc. w każdym przypadku i zamierza nadal zwiększać rentowność w kolejnych kwartałach, podała spółka. Grupa odnotowała spadek zysku netto w 2015 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe (aktualizacja wartości podatkowej znaków towarowych) - bez niego zysk odnotowałby wzrost, podkreśla Introl.>>>>

Magellan

Rada nadzorcza Magellana podjęła uchwały w sprawie powołania dotychczasowego składu zarządu - z Krzysztofem Kawalcem jako prezesem - na kolejną wspólną czteroletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 30 kwietnia 2016 roku, a zakończy z dniem 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka.>>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 3 265,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 659,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Działania restrukturyzacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaplanowane na lata 2016-2025 obejmują m.in. sprzedaż aktywów, realizację inwestycji przy wsparciu Skarbu Państwa, ograniczenie wydatków i optymalizację zatrudnienia, podała spółka.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje zrealizować w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie podobnym do 1 056,6 mln zł zrealizowanych w 2015 r., poinformował prezes Tomasz Gawlik.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie negocjacji w sprawie sprzedaży aktywów do końca czerwca w związku z terminem podpisania umowy restrukturyzacyjnej z obligatariuszami, poinformował prezes Tomasz Gawlik.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza nadal redukować jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla (mining cash cost) w 2016 r., poinformował pełniący obowiązku wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na wykorzystanie korzystnych trendów na rynku spotowym w negocjacjach cenowych z odbiorcami węgla, poinformował p.o. wiceprezesa ds. strategii Krzysztof Mysiak.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na dodatkowe oszczędności rzędu 100 mln zł w 2016 r. dzięki przejściu pracowników części zakładu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował p.o. wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.>>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że dzięki działaniom oszczędnościowym i restrukturyzacyjnym uzyska na koniec 2016 r. dodatnie free cash flow na rachunku skonsolidowanym, poinformował prezes Tomasz Gawlik.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie odnotowała 26,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PGE, PGNiG, Energa Kogeneracja

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą (PGG), podały spółki w osobnych komunikatach. >>>>

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 137,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 162,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła do 2,28% w I kwartale tego roku tj. o 1 pb r/r, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) pozostał stabilny na poziomie 50,4%, podał bank w raporcie.>>>>

Bank Millennium oczekuje stabilizacji lub lekkiego wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w 2016 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. W I kw. przychody spadły o 1,2% w skali roku.>>>>

Bank Millennium zakłada, że koszt ryzyka na poziomie 0,38% zanotowany w I kwartale nie będzie możliwy do utrzymania w całym roku. Bank oczekuje, że 2016 rok zakończy z kosztami ryzyka sięgającymi ok. 0,5%, poinformował wiceprezes Fernanado Bicho.>>>>

Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie transakcji z Visa nastąpi w III kwartale, poinformował prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge.>>>>

AmRest

AmRest odnotował 39,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 27,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

AmRest podtrzymuje plan, zakładający otwarcie co najmniej 140 nowych restauracji w 2016 r. - najwięcej lokali ma powstać pod szyldami marek KFC, La Tagliatella oraz Starbucks, poinformował założyciel oraz członek rady nadzorczej AmRest Henry McGovern.>>>>

Vantage Development

Zarząd Vantage Development rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 8,1 mln z zysku za rok 2015 na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 0,13 zł na jedną akcję spółki, podała spółka. Zarząd przyjął także projekt polityki dywidendowej spółki na lata 2016-2018.>>>>

Vantage Development podpisał umową sprzedaży 100% udziałów w VD RETAIL II sp. z o.o. która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu, podał deweloper.>>>>

Herkules

Herkules odnotowało 32,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Bytom

Bytom odnotował 497 tys. zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 509 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 49,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

CCC

CCC odnotowało 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 420,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens odnotowało 24,98 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Pegas Nonwovens podtrzymuje cel EBITDA na poziomie 43-49 mln euro w tym roku, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Pegas Nonwovens František Řezáč.>>>>

PCC Rokita

W sprawie spółki PCC Prodex Bel Ltd z siedzibą w Mińsku na Białorusi, która jest pośrednio zależnej od PCC Rokita (jednostka nieskonsolidowana) został złożony wniosek o uznanie jej za niewypłacalną, poinformowała PCC Rokita.>>>>

iFun4all

iFun4all została przekształcona w spółkę akcyjną. To kolejny krok w drodze do notowań na warszawskim rynku NewConnect. Debiut planowany jest jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r., poinformowała spółka.>>>>

Kopex

Kopex odnotowało 1 471,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 101,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Mediatel

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Mediatela zostaną opublikowane nie później niż 31 maja 2016 r., przez co termin publikacji raportów okresowych nie zostanie dotrzymany, poinformowała spółka.>>>>

Protektor

Protektor odnotowało 6,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

REINO Dywidenda Puls

Spółka REINO Dywidenda Puls chce zadebiutować na GPW "jak najszybciej w tym roku", poinformował ISBnews prezes REINO Partners Radosław Świątkowski. Uważa on, że spółka będzie w całości spełniała założenia modelu Real Estate Investment Trust (REIT), z wyjątkiem tych, na które nie pozwala na razie polska legislacja - czyli m.in. jednorazowego opodatkowania.>>>>

PGNiG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli przez PGNiG Temika nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, podał Urząd.>>>>

PKP Cargo

Przewozy PKP Cargo spadły o 14,6% r/r według masy do 7,8 mln ton i o 9,8% według pracy przewozowej do 2,2 mld tonokilometrów w marcu br., podała spółka, powołując się na dane GUS.>>>>

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics ocenia, że prawdopodobieństwo anulowania przez amerykańskie sądy transakcji nabycia 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring jest bardzo mało prawdopodobne, poinformował prezes Marek Dziubiński.>>>>

Auto Partner

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii H, podała Komisja. W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja prospektu planowana jest na 5 maja br.>>>>

Groclin

Groclin zawarł umowę nabycia 51% CADM Automotive od Michała Laski i CADM Automotive 2, podała spółka.>>>>

Real Estate Investment Trust

Griffin Real Estate zakłada, że tworzona przez niego platforma typu Real Estate Investment Trust (REIT) może do końca przyszłego roku zadebiutować na giełdzie w RPA i jednocześnie na którejś z giełd zachodnich. Z rozpoczęciem notowań na GPW w Warszawie inwestor czeka na uregulowanie prawa dotyczącego REIT-ów w Polsce, poinformował partner współzarządzający i co-CEO Griffin Real Estate Maciej Dyjas.>>>>

Magellan

Akcjonariusze Magellana zdecydowali o przeznaczeniu 12,31 mln zł z zysku netto za 2015 r. na wypłatę dywidendy wysokości 1,85 zł na akcję oraz m.in. 124,82 tys. zł - na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada, że 50,5% marży EBITDA po I kw. to poziom, od którego rentowność na tym poziomie powinna się odbijać, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Dziekoński.>>>>