Badania pokazują, że zapewnienie pracownikom autonomii zwiększa ich zadowolenie z pracy oraz efektywność – pisze portal Quartz.com.

- Autonomia jest antytezą mikrozarządzania – powiedział Joan F. Cheverie, menedżer ds. programów rozwoju zawodowego w organizacji non-profit Educase. Autonomia oznacza, że w pracy podejmujesz samodzielnie przynajmniej niektóre decyzje. Rodzaj niezależności może być różnorodny, począwszy od wpływu na realizowany projekt, a skończywszy na wyborze miejsca i czasu wykonywanego zadania.

Znaczenie autonomii odnosi się zarówno do jednostek, jak również grup. Większe zespoły funkcjonują lepiej, jeśli mają prawo do podejmowania decyzji niezależnie od kierownictwa.

Rolę autonomii w pracy potwierdzają liczne badania. W jednym z nich wzięło udział 1380 pracowników z 230 ośrodków służby zdrowia na Tajwanie. Pracownicy, którzy otrzymali większy zakres autonomii byli bardziej zadowoleni, a także rzadziej zmieniali pracę. Inne badanie pokazało, że wzrost niezależności zwiększył satysfakcję i zaangażowanie w pracę lekarzy i pielęgniarek z Australii.

Autonomia zmniejsza także natężenie negatywnych emocji występujących u pracowników zajmujących się obsługą klienta. Według Steve Maier, profesor psychologii i neurologii, stresory które we własnym mniemaniu kontrolujemy, wyrządzają mózgowi o wiele mniejsze szkody niż te, które w naszym odczuciu znajdują się poza kontrolą. Większy zakres autonomii w pracy może wpłynąć nawet na długość życia. Jedno z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wykazało, że zakres niezależności w miejscu zatrudnienia ma większy wpływ na choroby serca niż np. palenie.

Reklama

Rola autonomii w miejscu pracy jest jeszcze lepiej widoczna, gdy przyjrzymy się środowiskom pracy, w których występuje silna kontrola. Okazuje się, że mikrozarządzanie skutkuje niskim morale pracowników, dużą rotacją kadr i zmniejszeniem ich produktywności. Brak autonomii jest jednym z trzech najczęściej wymienianych przez zatrudnionych powodów zmiany pracy.

Zwiększenie stopnia autonomii pracowników jest jednym z najlepszych sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie największych talentów. Według innego z badań które objęło 2 tys. osób z trzech kontynentów, ludzie są około dwa i pół razy bardziej skłonni do podjęcia pracy, która da im więcej autonomii, niż stanowiska, które zapewni większy wpływ na inne osoby.

>>> Czytaj też: 7 małych zmian, które sprawią, że będziesz szczęśliwy w pracy