OPTeam odnotował 0,61 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 0,54 mln zł wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,51 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 16,79 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że wyniki jednostkowe nie uwzględniają danych spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) , w których OPTeam ma w tym momencie 50% akcji. PeP to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. W połowie kwietnia br. OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji PeP od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) za 70 mln zł. Po zamknięciu transakcji OPTeam będzie właścicielem 100% PeP.

"OPTeam nadal pozytywnie ocenia perspektywy na 2016 r. Choć część klientów ogranicza budżety IT ze względu na niepewność gospodarczą, to w tym roku uruchomionych zostanie szereg programów wykorzystujących dotacje ze środków europejskich. Druga połowa roku to okres w którym cała branża powinna odczuć istotną poprawę koniunktury. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w innowacyjność i infrastrukturę IT. Co ważne, OPTeam ma również duże doświadczenie w doradzaniu i wspieraniu swoich partnerów przy pozyskiwaniu dotacji z UE" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)