Zysk operacyjny wyniósł 50,44 mln euro wobec 43,07 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 300,89 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 289,3 mln euro rok wcześniej.

Po 26,6% sprzedaży przypadło na Europę Zachodnią (gdzie odnotowano spadek o 3% r/r) i Europę Wschodnią (spadek o 2%), 24,3% - na Europę Centralną, 12,5% - na Europę Południowo-Wschodnią, 6,7% - na na Słowenię oraz 3,3% - na rynki pozaeuropejskie. Te ostatnie odnotowały najwyższy wzrost sprzedaży r/r w I kw. - o 33%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 32,79 mln euro wobec 49,55 mln euro zysku rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne na poziomie grupy wyniosły w I kw. 26,18 mln euro wobec 20,29 mln euro rok wcześniej. Nakłady na R&D wyniosły 29,7 mln euro wobec 27,7 mln euro w I kw. 2015 r. Zatrudnienie wzrosło do 10 708 osób wobec 10 564 na koniec ub.r.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)