Zysk operacyjny wyniósł 0,49 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,12 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 34,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 6,73 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.

(ISBnews)