"Zakresem porozumienia objęto w szczególności dążenie akcjonariuszy do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie łącznie przez akcjonariuszy progu 66% ogólnej liczby głosów spółki. W wyniku zawarcia porozumienia, udział zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce przekroczył 33 1/3%" - czytamy dalej.

Po zawarciu porozumienia akcjonariusze posiadają łącznie 2 781 866 akcji spółki reprezentujących 41,37% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 8 041 366 głosów na walnych zgromadzeniach, stanowiących 44,87% ogólnej liczby głosów.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.


(ISBnews)